Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Základní návrh stavebních objektů z pohledu energetické udržitelnosti - webinář

Základní návrh stavebních objektů z pohledu energetické udržitelnosti - webinář

Přednášející:  Prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - vědecký tajemník a profesor na Fast VUT Brno

Anotace:  Základní návrh stavebních objektů z pohledu energetické udržitelnosti, se zaměřením na stavební tepelnou techniku, akumulaci tepla při změnách skupenství, multikriteriální hodnocení budov, energetické hodnocení budov a tepelně technické posuzování stavebních konstrukcí.

Tématem webináře je seznámení s problematikou návrhu budov s téměř nulovou spotřebou energie, zejména vlivu stavebního řešení a obálky budovy na kvalitu vnitřního prostředí a její energetickou náročnost. Vzhledem k tomu, že o výsledné energetické náročnosti do značné míry rozhoduje už prvotní návrh, tzn. tvar a dispoziční řešení budovy, bude přednáška zaměřena i na zásady architektonicko-stavebního řešení. Obsahem přednášky bude i ukázka vhodných materiálových řešení obálky budovy včetně výplní otvorů a jejich vliv na výsledné tepelně technické vlastnosti. Přednáška je zacílena to jak na projektanty a specialisty, tak i na investory či koncového uživatele objektu.

Místo konání: online

Datum konání: 30.3.2023

Začátek akce: 14.00, doba trvání 3 - 4  hodiny

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: Ing. Jana Černá, tajemnice oblasti, tel.: 585 227 097, e-mail: olomouc@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 30032023, do poznámky: Pořadatel akce: OK Olomouc, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete na olomouc@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. V den přednášky Vám budou zaslány přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na olomouc@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1201214 Ing. Jiří Kožušníček
2 0102707 Ing. Josef Kuba
3 0402293 Ing. Miroslav Kovařík
4 1000075 Ing. Jiří Kořínek
5 1006863 Roman Skovajsa
6 0010455 Ing. Veronika Zamazalová
7 0202382 Ing. arch. Veronika Pecháčková
8 1302489 Ing. Tomáš Procházka
9 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
10 0010933 Ing. Ivana Fialová
11 0602276 Tomáš Hudec
12 0401314 Ing. Pavel Štětka
13 0101974 Vlastimil Vondrys
14 1104469 Ing. Magdaléna Hanzelková
15 0015137 Ing. Mirek Dragoun
16 1006944 Ing. Jan Bačina
17 1301844 Ing. Tomáš Macík
18 0007461 Ing. Miroslava Šašmová
19 0013135 Ing. arch. Kateřina Kolářová
20 1006481 Ing. Jiří Kalánek
21 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
22 0014940 Ing. David Kučera
23 0014823 Ing. Milan Vaňas
24 1102274 Ing. Ivo Šimko
25 0013390 Ing. Ondřej Machek
26 1004424 Ing. Milan Pokorný
27 1103809 Lukáš Miketa
28 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
29 1102643 Vratislav Bajgar
30 1006574 Ing. Tomáš Holásek
31 1006551 Ing. Petr Málek
32 0014259 Ing. Aleš Mňuk
33 1201274 Ing. Ivo Klíč
34 0014896 Vladislav Šplíchal
35 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
36 0012662 Ing. Milan Klíma
37 0701297 Ing. Monika Baráková
38 1102979 Ing. Kateřina Kubenková
39 0602810 Ing. Jan Možíš
40 1201311 Ing. Klára Dvořáková
41 1001908 Ing. Eva Janáčková
42 0014470 Jan Hlaváč
43 1006623 Ing. Jiří Křivka
44 1101121 Ing. Richard Žák
45 0602720 Ing. Jan Hejcman
46 0010734 Ing. Dana Wetzsteinová
47 0011941 Ing. Michal Drda
48 1102605 Ing. Jana Kristová
49 0600238 Pavel Nosek
50 0012868 Milan Bártů
51 0003296 Ing. Erika Malá
52 0401305 Ing. Josef Kastner
53 1003636 Ing. Vladimír Fouček
54 1300585 Ing. Jaroslav Lepcio
55 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
56 0101168 Martin Kolouch
57 0014294 Ing. Michal Studničný
58 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
59 1200296 Ing. Ivo Hrdlička
60 1301756 Ing. Tomáš Hubík
61 1201702 Ing. Martin Černohous
62 1006154 Mario Pakes
63 0300372 Ing. Stanislav Lesák
64 0008242 Ing. Pavel Petrovka
65 0014246 Ing. Lucie Vašíčková
66 0012553 Ing. Stanislav Kolář
67 1006980 Ing. Martin Kulík
68 0013322 Ing. Vladimíra Zdvořilá
69 1007321 Ing. Robin Zelinka
70 0102066 Ing. František Zemek DiS.
71 0015058 Ing. Jan Šmolík
72 0402615 Ing. Filip Kail
73 0005420 Ing. Pavel Melicher
74 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
75 1201866 Ing. Jitka Meixnerová
76 1007459 Ing. Jiří Müllner
77 1003401 Ing. Michal Gregor
78 0501077 Ing. Jan Šimůnek
79 0009541 Ing. Karel Kozel
80 0005478 Ing. Petr Kaplan
81 1104189 Ing. Jakub Ducháč
82 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
83 0601652 Ing. Monika Kopecká
84 0301041 Ing. Michal Odvody
85 0009606 Ing. Michaela Holá
86 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
87 0301449 Ing. Oleksij Ivasko
88 0601701 Ivo Navrátil
89 1200082 Ing. Vojtěch Indruch
90 1302078 Ing. Lenka Dudková
91 1007345 Ing. Martin Dokulil
92 0014779 Ing. Jan Vytiska
93 0014010 Ing. Pavel Kroc
94 1007002 Ing. Michal Ventruba
95 1300638 Ing. Oldřich Sobek
96 1002168 Ing. Pavel Rohánek
97 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
98 0602920 Ing. Marek Lokvenc
99 0102609 Ing. Jan Krlín
100 0201884 Michal Drnek
101 0007882 Ing. Petr Sláma MBA
102 1202310 Ing. Marek Pavel
103 0102377 Ladislav Pikl
104 0102695 Ing. Ladislav Krlín
105 1201324 Ing. Stanislav Pecha
106 1004139 Ing. Jitka Žlůvová
107 0701542 Ing. Petr Lenoch
108 0401015 Ing. Mikuláš Havrlík
109 1301504 Ing. Vladimír Vavřín
110 1300009 Ing. Jiří Šišák
111 0700040 Ing. Tomáš Doleček
112 1201746 Ing. Martin Černý