Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Základy správného návrhu fotovoltaických systémů - seminář

Základy správného návrhu fotovoltaických systémů

Termín konání:
06.05.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Přednáška se zabývá aspekty správného návrhu fotovoltaických systémů na budovách i volných plochách z pohledu bezpečnosti, spolehlivosti a rentability. Budou diskutovány příslušné normy a legislativa. Uvede obecné přístupy, časté chyby a doporučení.

Program:

1 BLOK (V. Zelenka)

Základní rozdělení PV systémů na budovách

    Síťové systémy

    Hybridní systémy

    Ostrovní systémy

 

Technické provedení PV systému

    výběr specifických norem

    DC část FV systému

    AC část FV systému

    Přepěťové ochrany

    Požární bezpečnost

    Provozní vlastnosti a monitoring

 

2 BLOK (P. Wolf)

Způsob připojení do sítě

Optimalizace návrhu

Výběr místa pro PV pole (způsoby omezení vlivu stínů – návrh, propojení, vliv bypass diod a sériově vřazených diod, vhodnost optimizerů)

Základní ekonomika provozu – investiční a provozní náklady, zisk a provozní úspory

Modely komunitní energetiky LEX OZE I a II

Dohledové systémy a vzdálená diagnostika systému

Systémy chytrého řízení

Přednášející:

Ing. Petr Wolf, Ph.D.

Ing. Václav Zelenka

Záznam semináře:
ANO
Podklady z přednášky:
ANO
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 06052024 do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
2 0015354 Ing. Jan Friedrich