Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis a usnesení z VH 2023 OK ČKAIT Ústí nad Labem

Zápis z valné hromady a usnesení z valné hromady 2023 OK ČKAIT Ústí nad Labem je připojen v příloze.