Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 10/2022 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 12.12.2022

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Milan Komínek, Ing. Martin Perlík, Ing. Jan Bořek, Ing. Lubomír Keim CSc., Ing. Michael Trnka CSc. ml., Ing. Vojtěch Ježek, Ing. Ilona Koubková

Omluveni:.doc. Ing. Marek Novotný Ph.D., Ing. Jaroslav Synek Ph.D.,

Tajemnice: Kateřina Pazderková

 

PROGRAM:

 Plnění plánu činnosti výboru oblasti Praha na rok 2022

 1. Organizace celoživotního vzdělávání a podpora výkonu profese členů ČKAIT včetně organizace odborných školení a seminářů na půdě ČKAIT.
 • 24.1. 2023 bude oblast pořádat exkurzi do Chomutova seminář a prezentace: Reálné chování kouře, cvičný požár, funkce EPS, SHZ, ZOKT a balistické bariéry
 1. Spolupráce oblasti Praha při vydávání odborných časopisů a publikací
 • Spolupráce pokračuje
 1. Spolupráce s odbornými organizacemi a společnostmi zejména ČSSI, ČKA, CACE, ČAS
 • Spolupráce funguje
 1. Spolupráce se středními a vysokými školami
 • Spolupráce stagnuje
 1. Spolupráce s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, HZS Středočeského kraje a Integrovaným záchranným systémem hlavního města Prahy a podpora autorizovaných osob, které se účastní těchto akcí.
 • Spolupráce funguje

 

 1. Průběžné sledování technických předpisů a ČSN ovlivňujících činnost autorizovaných osob a podpora účasti při tvorbě ČSN
 • Agentura ČAS otevřela e-shop s normami, funguje na tabletech i na mobilních telefonech, je vázán na heslo a email
 • Probíhá poslední připomínkování normy na zelené střechy, je určena pro zadavatele zakázek

       7. Aktivní sledování vývoje v oblasti digitalizace stavebního řízení

 • Vývoj je sledován

       8. Výbor oblasti Praha se zabývá obecně vývojem výstavby v Praze a Středočeském kraji, včetně aktivní účasti na jednáních Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje hlavního města Praha (IPR PRAHA)

 

 • Ing. Komínek se účastní na jednáních IPR Praha a členy výboru informuje o událostech

 

 1. Valná hromada oblasti Praha
 • VH se bude se konat 28.2.2023
 • Výbor projednal body k programu VH a pozvánku
 1. Různé 
 • Ing. Bukovský seznámil členy výboru s body jednání na setkání předsedů oblasti ČKAIT
 • Ing. Bukovský seznámil členy výboru s vyúčtováním oblasti Praha
 • Ing. Bukovský informoval členy výboru o nominaci 5 osobností na ocenění
 • Výbor projednal možnost oceňování aktivních členů v příštím roce: pravidla ocenění, cena
 • Ing. Perlík informoval, že skupina oblasti Praha ČKAIT má na FB již přes 700 členů

 Předseda výboru Ing. Bukovský poděkoval přítomným za aktivní práci. A členové výboru se přesunuli do restaurace na vánoční setkání s hosty oblasti.

Zasedání výboru oblasti Praha bude v roce 2023 v tyto data: 9.1., 6.2., 27.2., 6.3., 3.4., 22.5., 12.6., 11.9., 9.10., 6.11., 11.12. vždy v 16 hodin v budově ČKAIT.

 

Zapsala: K. Pazderková

Schválil: Ing. Ladislav Bukovský