Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 1/2022 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 10.1.2022

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Michael Trnka, CSc. ml., Ing. Jan Bořek, Ing. Vojtěch Ježek, Ing. Ilona Koubková, Ph.D., Ing. Milan Komínek, Ing. Lubomír Keim CSc., Ing. Martin Perlík

Online: Ing. Jaroslav Synek, Ph. D.

Tajemnice: Kateřina Pazderková

 

PROGRAM:

            Příprava Valné hromady 2022

  • členové výboru se sejdou 11.1.2022 v 14 h. v Kongresovém centru
  • dokončení voleb z roku 2021 – druhé kolo hlasování tajné
  • návrh členů mandátové komise: Ing. Jan Bořek, Ing. Libor Pokorný, Bc. Petr   Šmejkal
  • návrh Volební komise: Ing. Michal Drahorád, Ing. Jan Lukáš Bedrníček, Ing. Bedřiška Vaňková, Ing. Vladislava Primas
  • návrh Návrhové komise: Ing. Jaroslav Synek Ph.D., Ing. Lubomír Keim CSc; Ing. Olgerd Pukl
  • respektování mimořádný opatření, kontrola zaměstnanci Kongresového centra
  • vstup možný dle pravidel, jsou vypsána na webu ČKAIT
  • diskuse k bodům projednání, se kterými se přihlásili členové oblasti Praha na VH
  • sestavení plánu činnosti výboru oblasti na rok 2023
  • rozdělení úloh členů výboru na VH

 

                     Různé

•          Ing. Synek informuje o změně názvu: Komise malého a středního podnikání se mění na Komise realizace

•          Členové Komory mají dotazy na elektronické razítko, bylo by vhodné na toto téma udělat webinář včetně vyhodnocení programů na jeho užívání

•          Změna data zasedání výboru: 11.4.2022 zrušeno, nové datum: 25.4.2022

 

Předseda výboru Ing. Bukovský poděkoval přítomným za aktivní práci.

Termíny zasedání výboru oblasti Praha v roce 2022, vždy v 16 hodin v budově ČKAIT: 14.2., 14.3., 25.4., 16.5., 13.6., 12.9., 10.10., 7.11., 12.12.

 

Zapsal: K. Pazderková

Schválil: Ing. Ladislav Bukovský