Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 2/2022 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 14.2.2022

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Michael Trnka, CSc. ml., Ing. Jan Bořek, Ing. Vojtěch Ježek, Ing. Ilona Koubková, Ph.D., Ing. Milan Komínek, Ing. Martin Perlík

Online: Ing. Marek Novotný Ph.D.

Tajemnice: Kateřina Pazderková

Omluveni: Ing. Lubomír Keim CSc., Ing. Jaroslav Synek, Ph. D.

 

PROGRAM:

 1. Příprava Valné hromady 2023

 

 • Valná hromada bude 28.2.2023, sál je zamluven v Kongresovém centru

 

 

 1. Plnění plánu činnosti výboru oblasti Praha na rok 2022

 

 1. Organizace celoživotního vzdělávání a podpora výkonu profese členů
  ČKAIT včetně organizace odborných školení a seminářů na půdě ČKAIT.
 • Ing. Novotný člen představenstva cechu klempířů, pokrývačů a tesařů informoval o cechovních Mistrovských zkouškách izolatérů – byly úspěšné

 

 1. Spolupráce oblasti Praha při vydávání odborných časopisů a publikací
 • členové výboru připravují články

 

 1. Spolupráce s odbornými organizacemi a společnostmi zejména ČSSI,
  ČKA, CACE, ČAS.
 • Ing. Komínek informuje:
 • Snaha CACE, aby se knihy FIDIK dostali do materiálů ČKAIT – je třeba udělat seminář na toto téma.
 • ČKAIT a CACE spolupracuje na tvorbách cen za služby
 • IPR – odešel arch. Roman Kautský, zůstává doc. Tomáš Hudeček RNDr. a Mgr. Ondřej Boháč

 

 1. Spolupráce se středními a vysokými školami
 • Oblast Praha připravila knihy pro střední školy, předá Ing. Bořek

 

 1. Spolupráce s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, hl. m. Prahy a Integrovaným záchranným systémem hlavního města Prahy a podpora
  autorizovaných osob, které se účastní těchto akcí
 • Ing. Bukovský spolupracuje za komoru s GŘ HZS

 

 1. Průběžné sledování technických předpisů a ČSN ovlivňujících činnost
  autorizovaných osob a podpora účasti při tvorbě ČSN
 • Ing Bukovský vyzval členy výboru, aby se účastnili tvorby normy na radon

 

 1. Aktivní sledování vývoje v oblasti digitalizace stavebního řízení

 

 1. Vývoj výstavby v Praze a Středočeském kraji, IPR
 • Je sledován

 

 1. Výběr advokátů, se kterými jsou zkušenosti při řešení problémů AO

 

 1. Konference Jakost
 • Členové výboru dají návrhy na přednášející

 

 1. Konference Požární bezpečnost
 • Ing. Ježek navrhl téma: Dřevěné budovy
 • Ing. Koubková bude přednášet na konferenci

 

 

 1. Výjezdní zasedání výboru oblasti Praha
 • Další výjezdní zasedání bude v Berouně, dny: úterý, čtvrtek, asi duben, květen 2022

 

 1. Rozdělení úkolů členů výboru
 • Členové výboru si sami vyberou úkol

 

 1. Různé
 • Nabídka na spolupráci s HZS při řešení havárií: Ing. Trnka bude o spolupráci uvažovat, Ing. Perlík spolupráci odmítl
 • Ing. Perlík informoval členy výboru o jednání skupiny Strategický plán ČKAIT. Na představenstvu navrhnou tyto body:
 • Ing. Perlík prezentoval přípravu Check Listu k Valným hromadám
 • Zřídit sekci pro veřejnost na webu ČKAIT – rádce
 • Zařídit přednášející z ČKAIT pro Institut školení úředníků v Benešově
 • V Z+I by měla být rubrika: Zkušenosti z praxe
 • Z+I již není vnitřní časopis pro Komoru, ale je to reprezentativní časopis
 • Na neveřejné části webu ČKAIT by měl být blog

Předseda výboru Ing. Bukovský poděkoval přítomným za aktivní práci.

Termíny zasedání výboru oblasti Praha v roce 2022, vždy v 16 hodin v budově ČKAIT: 14.3., 25.4., 16.5., 13.6., 12.9., 10.10., 7.11., 12.12.

 

Zapsala: K. Pazderková

Schválil: Ing. Ladislav Bukovský