Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 3/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 2. 3. 2020

Zápis č. 3/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 2. 3. 2020

Zápis č. 3/2020

ze zasedání výboru oblasti Praha s působností v hl. m. Praze a ve Středočeském kraji ČKAIT

ze dne 2. 3. 2020

 

 

 

Přítomni:

Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek,  Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Olgerd Pukl, Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Vladimíra Špačková

 

Hosté:

Ing. Martin Perlík (částečně), pí. Feřtrová (pouze představení)

Omluven:

Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Milan Komínek

 

 

Ing. Bukovský přivítal přítomné a zahájil jednání podle rozeslaného programu

 1. Představení nové dočasné tajemnice pí. Feřtrové
 2. SŠ střední školy – omezený zájem o spolupráci, budeme podporovat vydanými publikacemi a dle individuálních požadavků SŠ
 3. Zasedání představenstva dne 13.2.2020 – Ing. Špačková – krátká informace, není zápis
 4. Ing. Špačková - Jednání hasiči – článek Z+I 11.19 – nový přístup bez certifikace hasičů, bude se dále jednat, nutné další jednání, výbor podporuje zástupce ČKAIT Ing. Špačkovou v jednání s HZS
  Výbor doporučuje v souladu s EUROKODY zvážit členění dle tříd následků či obdobně
 5. Pracovní skupina oblasti Praha k havárii nosníků střechy tělocvičny v České Třebové a obecným závěrům se sejde 5.3. a k České Třebové následně
 6. Výjezdní zasedání výboru do Berouna – 12.5. 2020 odpoledne organizačně zajistí Ing Špačková
 7. Rozpočet oblasti Praha na rok 2020  –  požádat o zvýšení rozpočtu po výkazu na 1. Q. 2020
 8. Různé
 1.   VH 2021 – zkusit Kongresové centrum v počátkem února, nesouhlas s většími náklady v jiných zařízeních
 2. Tvorba technických norem – neučí se na školách, opomíjí se význam návrhových a požadavkových norem na stavby, normy již nejsou výsledkem požadavků jen průmyslu a spotřebitelů, systémový chaos – normalizační orgány představují, že normy jsou pro průmysl
 3.   Facebook OK Praha Ing. Perlík- téměř 200 osob, nápady na změny v komoře, kandidáti do Předsednictva se sami mohou zveřejnit
  zasílat náměty k diskusi Ing. Perlíkovi
 4. Web – zatím není dokončen, necháme připomínky na později, zjevně chybí redakce a aktuální informace, prověřit databázi expert a soulad s předpisy komory zda odpovídá kvalifikace osob deklarovanému zaměření
 5. čestní členové Ing. Bořivoj Kačena (řed. Eurovia), Bedřiška Vaňková, Petr Kučera
 6.    návrh: Aktiv pro rozvoj hl. m. Prahy Ing. Pavel Šindelář ČKAIT č.0008371 EM z 24.2.20, riziko - nejistý výsledek, velké nasazení a pravděpodobně i velké náklady, aktivy jsou po oborech, pracovní skupina pod aktivem PS, výbor nevidí přímý přínos pro AO OK Praha
 7.    email Ing. Trnky ml. z 1.3.
  „- v zápise z jednání výboru OK Praha ze dne 9.12.2019 se uvádí: „častý dotaz na honorářový řád ČKAIT – Ing. Synek vysvětlil – honorářový řád lze vydat vyhláškou; rozsudkem soudu může komora vydávat pouze doporučující honorářové a ceníkové řády“
  - apelují na člena LK a současně člena výboru OK Praha Ing. Trnku, aby výboru
  a)      vysvětlil, že vydávání honorářových řádů ČKAIT, následkem správního řízení a rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, bylo v zákoně č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě zrušeno od

 1. 7. 2008. K této změně dochází zákonem č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jedním z těchto zákonů byl i zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
b)      doporučil ceníky na www.cenyzaprojekty.cz; odkaz je i na webových stránkách ČKAIT
c)      na základě výše uvedeného doporučil předmětný „závěr“ ze zápisu odstranit – jde o nepravdivé informace, které už byly vysvětleny zevrubným popisem problematiky v č. 4/2017 Z+i a č. 3/2018 Z+i“

Text výše je nesrozumitelný, ale SD dle § 25 odst. 4 je komora oprávněna schvalovat standardy výkonů a dokumentace, nikoliv HŘ
Pokud dle § 23 (6) Do působnosti Komory náleží zejména… pak může komora asi činit vše, co není v rozporu se zákonem, tedy výklad Legislativní komise může být zavádějící a výbor se s ním neztotožnil.
Ing. Trnka vysvětlí příště.

 1. Kulatý stůl BIM: ocenění kvality od orgánů státní správy
  Další na téma Datový standard 26.3.2020
  předmět diskuse rozšířit zákon o BIM

 

Další výbor: 14.4. od 16:30 hod, 12.5. (výjezdní) a 8.6. 2020 od 16:30 hod.

 

Předseda konstatoval, že program jednání výboru OK Praha byl vyčerpán, poděkoval přítomným za účast na jednání 2. schůze výboru a s úsměvem ji ukončil.

 

Zapsal a s schválil po akceptování připomínek účastníků: Ing. L. Bukovský