Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 3/2022 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 14.3.2022

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Michael Trnka, CSc. ml., Ing. Jan Bořek, Ing. Vojtěch Ježek, Ing. Ilona Koubková, Ph.D., Ing. Milan Komínek, Ing. Martin Perlík, Ing. Jaroslav Synek, Ph. D.

Tajemnice: Kateřina Pazderková

Omluveni: Ing. Lubomír Keim CSc., Ing. Marek Novotný Ph. D.

 

PROGRAM:

 1. Focení členů výboru, poděkování paní Soně Rafajové

 

 1. Plnění plánu činnosti výboru oblasti Praha na rok 2022
  1. Nejvýraznější činnost v oblasti CŽV

 

 1. 30 LET ČKAIT - 30 OSOBNOSTÍ - 30 STAVEB – nominace
  1. členové výboru navrhli na nominaci tyto osoby:
   1. Ing. Václav Mach
   2. Ing. Michael Trnka, CSc sen.
   3. Ing, Milan Komínek
   4. Prof. Ing. Karel Kabele, CSc
   5. doc. Ing. F. Kulhánek
   6. Ing. Michal Drahorád Ph.D.
   7. doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.
   8. doc. Ing. Jan Masopust CSc.
   9. Ing. arch. Jan Kasl
   10. Ing. Pavel Háša TNK 35, výchova ocelářů
   11. Ing. Václav Jandáček, publikační a vzdělávací činnost v oboru betonových konstrukcí
   12. Ing. Luděk Vejvara, publikační a vzdělávací činnost
   13. Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.
   14. Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc.
   15. Ing. Pavel Křeček, FENG
   16. Ing. Karel Staněk – geotechnik, projektant základových konstrukcí a zajištění stavebních jam. Bez něj by nestálo řada zajímavých staveb ve velmi obtížných základových poměrech

 

 

 

  1. členové výboru navrhli na nominaci tyto stavby:
   1. Oprava Hlavního nádraží
   2. Nové spojení – železniční trať Praha
   3. Oprava budovy Národního muzea
   4.  Rekonstrukce mostu Pňovany pro výlučnost a originalitu použité technologie
   5. Tunelový komplex Blanka pro výrazně pozitivní efekt na systém dopravy v hlavním městě
   6. Nový obloukový most přes Vltavu v Troji – pro inovativní konstrukční a estetické řešení s mezinárodním ohlasem
   7. Zavěšený Mariánský most v Ústí nad Labem – pro inovativní a netradiční konstrukční řešení s výrazným estetickým efektem, který vytváří vedle středověké dominanty hradu Střekov, novodobý symbol města Ústí nad Labem.
   8. Dokončení vodní cesty mezi zdrží VD Orlík a Českými Budějovicemi – řada zajímavých vodohospodářských a dopravních staveb
   9. Úprava plavební komory Hořín – zajímavé skloubení dopravních potřeb a historické památky

 

 

  1. Stanovisko členů výboru k předloženému materiálu:
 • Výbor nepovažuje materiál za logicky připravený
 • Příště by o takového akci měla být i diskuse zdola
 • Mezi nominanty nebyl nikdo ze současných či minulých členů Představenstva a dozorčí rady
 •  Výbor považuje za chybu, že není jasný způsob, jakým bude nominována 70 členná komise

 

 

 1. Konference Jakost pozemních staveb

Konference bude na podzim

 

 1. Konference Požární bezpečnost

Potvrzena, hlavní organizátor Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D.

 

 1. Spolupráce na konferenci tlakové nádoby v roce 2022. Pořádá KRASO s.r.o. Ing. Kratochvíla k vydání aktualizované normy ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – provozní pravidla, do systému předpisů o tlakových nádobách
  1. Nabídka při spolupráci sleva z účastnického poplatku 1800 Kč pro členy ČKAIT ve výši 300 Kč vč. DPH
  2. OK Praha zajistí informaci členů o konferenci a spolupráci k identifikaci členů
  3. Spolupořadatelství neovlivni jakkoliv ekonomiku ČKAIT
  4. Výbor oblasti za výše uvedených podmínek souhlasí s podmínkami spolupráce

 

 1. Výjezdní zasedání Beroun  
  1. hotel Litava?
  2. Prověřit zájem z okresu, bude se konat při příslibu účasti alespoň 15 osob
  3. Alternativně formou kulatého stolu v Praze

 

 1. Rozdělení úkolů členům výboru – semináře a webináře
  1. Ing. Ježek – problémy navrhování a provádění zakládání
  2. Ing. Trnka projedná další odborníky na webinář k vadám zakládání (Ing. Staněk, Ing. Nosek)
  3. Ing. Koubková – webinář rozvody a zařízení plynu v budovách

 

 1. Ing. Perlík – check list – pro jiné oblasti nevhodné, mají jiný „svůj“ postup a podmínky

Zatím bude ověřován, jak se osvědčí

 

 

 1. Různé
  1. Povinný dozor projektanta (DP) – chybí definice, nesmí kolidovat s odpovědností dalších osob ve výstavbě, v oboru PS se může jednat o značně riskantní iniciativu Komory
   1. Všichni členové do příště předloží návrh rozsahu činnosti DP
  2. Vzdělávání ve stavebnictví – systém vzdělávání
   1. Výsledkem vzdělávání na základě Lisabonského procesu: Vytvořil postupnou degradaci vzdělávání od učňovského přes vysokoškolské. Systém vzdělávání je odtržený od potřeb praxe, výhledy nejsou dobré.
  3. Spolupráce s cechem zedníků Ing. Bukovský – návštěva VH cechu
  4. Kulatý stůl k souladu Projektových dokumentací zejména v oboru PS s požadavky stavebních a odvolacích úřadů, připravit možnosti diskutujících z různých stupňů úřadů

 

Předseda výboru Ing. Bukovský poděkoval přítomným za aktivní práci.

Termíny zasedání výboru oblasti Praha v roce 2022, vždy v 16 hodin v budově ČKAIT: 25.4., 16.5., 13.6., 12.9., 10.10., 7.11., 12.12.

 

Zapsala: K. Pazderková

Schválil: Ing. Ladislav Bukovský