Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 6/2022 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 13.6.2022

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Ilona Koubková, Ph.D., Ing. Milan Komínek, Ing. Martin Perlík, Ing. Michael Trnka CSc. ml., Ing. Jan Bořek, Ing. Vojtěch Ježek, doc. Ing. Marek Novotný Ph. D.

Online: Ing. Jaroslav Synek Ph. D.

Omluveni: Ing. Lubomír Keim CSc.,

Tajemnice: Kateřina Pazderková

 

PROGRAM:

 

 1. Plnění plánu činnosti výboru oblasti Praha na rok 2022

 

 1. Organizace celoživotního vzdělávání a podpora výkonu profese členů ČKAIT včetně organizace odborných školení a seminářů na půdě ČKAIT.
 • Termíny na II. Pololetí roku 2022 jsou již přednáškami obsazeny
 • Členové výboru mají dávat náměty na přednášky na I. pololetí roku 2023

 

 1. Spolupráce oblasti Praha při vydávání odborných časopisů a publikací
 • doc. Ing. Marek Novotný Ph.D. napíše článek do časopisu Stavebnictví

 

 1. Spolupráce s odbornými organizacemi a společnostmi zejména ČSSI, ČKA, CACE, ČAS
 • Spolupráce pokračuje, hlavně na tématech: přehled doporučených cen ve stavebnictví a FIDIC
 • Ing. Synek informoval, že byl zamítnut návrh zákona o BIM, je potřeba na něm spolupracovat s ČSA, Hospodářskou komorou a Svazem podnikatelů

 

 1. Spolupráce se středními a vysokými školami
 • Spolupráce je v čase prázdnin přerušena

 

 1. Spolupráce s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, HZS Středočeského kraje a Integrovaným záchranným systémem hlavního města Prahy a podpora autorizovaných osob, které se účastní těchto akcí.
 • HZS navrhuje, aby ČKAIT řídil koordinaci při výjimečných událostech, jako bylo tornádo na Moravě

 

 1. Průběžné sledování technických předpisů a ČSN ovlivňujících činnost autorizovaných osob a podpora účasti při tvorbě ČSN
 • Na PROFESISu jsou aktuální informace k normám

 

 1. Aktivní sledování vývoje v oblasti digitalizace stavebního řízení
 • Sledování vývoje Portálu stavebníka

 

 1. Výbor oblasti Praha se bude zabývat obecně vývojem výstavby v Praze a Středočeském kraji, včetně aktivní účasti na jednáních Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje hlavního města Praha (IPR PRAHA)
 • Sledování vývoje pokračuje

 

 1. Výběr advokátů, se kterými jsou zkušenosti při řešení problémů AO
 • Seznam advokátů se připravuje

 

 1. Konference Jakost – Ing. Bukovský jedná s Ing. Synkem

 

 1. Konference Požární ochrana budov – bude se konat v II. Pololetí 2022. Ing. Bukovský jedná s Ing. Kratochvílem

 

 1. Různé
 • Ing. Bukovský informoval o setkání předsedů oblastí ČKAIT, zejména vyzdvihl tyto body jednání:
 • Oblast Ostrava má nového předsedu – Ing. Petr Dospiva Ph.D., oblast Zlín má nového předsedu - Ing. Rostislav Bajza
 • Akce k oslavě 30. letům výročí ČKAIT
 • Na SD se bude hlasovat o zvýšení členského příspěvku o 500kč
 • 700 členů ČKAIT má již elektronické autorizační razítko
 • Je upraveno logo ČKAIT
 • Bude spuštěn systém eduK – e-kurzy

 

 • Předseda informoval o vyúčtování oblastní kanceláře Praha
 • Pojištění členů ČKAIT – členové výboru se shodli, že v dnešní situaci, velká inflace, růst cen, nemají jistotu, že je optimálně řešeno pojištění AO – malé pojistné plnění

 

Předseda výboru Ing. Bukovský poděkoval přítomným za aktivní práci a popřál příjemné prožití prázdnin.

Termíny zasedání výboru oblasti Praha v roce 2022, vždy v 16 hodin v budově ČKAIT: 19.9., 17.10., 7.11., 12.12.

 

Zapsala: K. Pazderková

Schválil: Ing. Ladislav Bukovský