Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 8/2022 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 17.10.2022

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Ilona Koubková, Ph.D., Ing. Milan Komínek, Ing. Jan Bořek, Ing. Lubomír Keim CSc., Ing. Jaroslav Synek Ph.D., Ing. Michael Trnka CSc. ml., Ing. Vojtěch Ježek, doc. Ing. Marek Novotný Ph.D.

Online: Ing. Martin Perlík

Tajemnice: Kateřina Pazderková

 

PROGRAM:

 

 

 1. Plnění plánu činnosti výboru oblasti Praha na rok 2022

 

 1. Organizace celoživotního vzdělávání a podpora výkonu profese členů ČKAIT včetně organizace odborných školení a seminářů na půdě ČKAIT.
 • Informace o nových tématech
 • Diskuse k osobám a příspěvkům pro členy ČKA
 • Automatizovat přihlašování – platební brána
 • Výbor doporučuje zveřejnění informace o seminářích a webinářích pro ČKA

 

 1. Spolupráce oblasti Praha při vydávání odborných časopisů a publikací.
 • Spolupráce funguje, Stavebnictví i Z+I
 • Chybí konkrétní technické informace

 

 1. Spolupráce s odbornými organizacemi a společnostmi zejména ČSSI, ČKA, CACE, ČAS.
 •  Spolupráce CACE – spravedlivá odměna služeb – probíhá,

pokus o semináře FIDIC v OK Praha

 • ČAS – chybí autoři = řešitelé, možné rozborové úkoly – ČAS financuje přípravu národních norem
 • Výbor Oblasti Praha doporučuje revizi národních zobrazovacích norem – výkresy stavebních konstrukcí – tak aby byly dodržitelné i při používání současných zobrazovacích programů, výbor doporučuje projednat v aktivech

 

 1. Spolupráce se středními a vysokými školami.
 • funguje, publikace ČKAIT za rok pro SŠ budou připraveny

 

 1. Spolupráce s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, HZS Středočeského kraje a Integrovaným záchranným systémem hlavního města Prahy a podpora autorizovaných osob, které se účastní těchto akcí.
 • Funguje

 

 1. Průběžné sledování technických předpisů a ČSN ovlivňujících činnost autorizovaných osob a podpora účasti při tvorbě ČSN.
 • Spolupráce s ČAS
 • Sledování norem zajišťuje Středisko vzdělávání a informací ČKAIT

 

 1. Aktivní sledování vývoje v oblasti digitalizace stavebního řízení.
 • Čeká na státní aparát

 

 1. Výbor oblasti Praha se bude zabývat obecně vývojem výstavby v Praze a Středočeském kraji, včetně aktivní účasti na jednáních Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje hlavního města Praha (IPR PRAHA).
 • Členové jsou znepokojeni snahami o takové úpravy Pražských stavebních předpisů, které snižují kvalitu staveb

 

 

 1. Výběr advokátů, se kterými jsou zkušenosti při řešení problémů AO. – vyřešeno
 • odstranit ze sledování

 

 1. VH 2023
  1. Napsat do rozesílky, aby členové navrhovali body na projednání na VH, která se bude konat 28.2. 2023. Požadavek na zaslání stručného návrhu k projednání, tak i textu ke hlasování (v rozsahu max. 2 věty). V případě složitých návrhů a změn výbor doporučuje, aby byla předem zaslána i jakási důvodová zpráva, která bude zpřístupněna k seznámení předem na webu
  2. Organizace VH, požádat o krátké zdravice, preferovat diskusi členů
  3. Důsledná elektronizace – hlasovací zařízení

 

Různé:

 1. Otázka dostatečnosti projektové dokumentace při řešení odpovědnosti AO
 2. Náměty k řešení úprav z. č. 360/1992 Sb.
 3. Výbor doporučuje, aby IC ČKAIT s.r.o. zajišťoval posuzování úplnosti a nedostatků projektové dokumentace zejména pro orgány státní správy a veřejné zakázky
 4. Na webu by měla být v seznamu AO informace o případném přerušení autorizace AO.  – ptají se na to úřady – výbor žádá představenstvo o řešení, obdobně jako je nutno řešit razítka, která osoby neodevzdávají
 5. Projednání znaku oblasti – změna oblasti Praha – požádat o grafický návrh SVI tak aby znak byl použitelný v různých velikostech
 6. Projednána docházka na SD
  1. Výbor doporučuje, aby materiály pro SD byly členům distribuovány elektronicky a zároveň aby byly zpřístupněny i členům na webu
  2. Výzva zájemcům pro delegáty v roce 2023 v rozesílce
 7. Záznamy z webinářů lze stáhnout, je na YouTube AO může adresu rozeslat dalším, – žádáme o řešení představenstvo
 8. Kmitání – návrh na řešení pro studenty SŠ – obsah námětu
 9. Výbor OK Praha žádá, aby zápisy z výboru nebyly ve veřejně přístupné části webu Musí být zajištěna dostatečná informovanost členů oblasti, jedná se o interní dokumenty pouze pro členy a doporučujeme sjednotit postupy
 10. Výbor OK Praha žádá o vytištění dalších poštovních známek, aby bylo možno prezentovat ČKAIT Vzhledem ke zdražování a inflaci se jedná o činnost ekonomicky výhodnou

 

 

Předseda výboru Ing. Bukovský poděkoval přítomným za aktivní práci a s úsměvem se rozloučil.

 

Termíny zasedání výboru oblasti Praha v roce 2022, vždy v 16 hodin v budově ČKAIT: 7.11., 12.12.

Zapsala K. Pazderková

Schválil: Ing. Ladislav Bukovský