Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 9/2022 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 7.11.2022

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Milan Komínek, Ing. Martin Perlík, Ing. Jan Bořek, Ing. Lubomír Keim CSc., Ing. Jaroslav Synek Ph.D., Ing. Michael Trnka CSc. ml., Ing. Vojtěch Ježek,

Omluveni:.doc. Ing. Marek Novotný Ph.D., Ing. Ilona Koubková,

Tajemnice: Kateřina Pazderková

 

PROGRAM:

 Plnění plánu činnosti výboru oblasti Praha na rok 2022

 1. Organizace celoživotního vzdělávání a podpora výkonu profese členů ČKAIT včetně organizace odborných školení a seminářů na půdě ČKAIT.
 • Vzdělávání pokračuje
 1. Spolupráce oblasti Praha při vydávání odborných časopisů a publikací
 • Ing. Bukovský vyzval členy výboru, aby psali články do časopisu Stavebnictví
 1. Spolupráce s odbornými organizacemi a společnostmi zejména ČSSI, ČKA, CACE, ČAS
 • Spolupráce funguje
 1. Spolupráce se středními a vysokými školami
 • Ing. Bukovský domluví vytvoření letáku o vzdělávacích akcích pro VŠ a SŠ na SVI
 1. Spolupráce s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, HZS Středočeského kraje a Integrovaným záchranným systémem hlavního města Prahy a podpora autorizovaných osob, které se účastní těchto akcí.
 • Spolupráce funguje, např. při havárii domu v Příbrami, byla spolupráce příkladná
 1. Průběžné sledování technických předpisů a ČSN ovlivňujících činnost autorizovaných osob a podpora účasti při tvorbě ČSN
 • Je potřeba aby v TNK byli zástupci ČKAIT a dávali aktivům zpětnou vazbu o normách, které se projednávají. Zástupci ČKAIT mohou dávat návrhy norem a přes aktivy je připomínkovat

ČAS otevře e-shop s normami, budou v PDF na neomezenou dobu, je třeba dokupovat aktualizace. Ing. Trnka navrhl, aby normy ČSN byly prodávány v aktuálním znění.

       7. Aktivní sledování vývoje v oblasti digitalizace stavebního řízení

 • Řeší se na MMR, jednání o stavebním řízení bude ve formátu PDF
 • Na MPO bude jednání o zákonu o BIM, Ing. Synek přednese stanovisko ČKAIT

 

       8. Výbor oblasti Praha se e zabývá obecně vývojem výstavby v Praze a Středočeském kraji, včetně aktivní účasti na jednáních Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje hlavního města Praha (IPR PRAHA)

 

 • IPR Praha navrhuje, aby každé statutární město mělo svoje stavební předpisy, MMR nesouhlasí

 

 1. Konference Jakost PS
 • Konference se bude konat na jaře 2023
 1. Konference PBŘ – FTV
 • Konference se bude konat 29.11.2022 formou moderované diskuse v budově ČKAIT i online
 1. Valná hromada oblasti Praha
 • Bude se konat 28.2.2023
 • Byli obesláni členové oblasti Praha ČKAIT, aby dali návrhy do jednání – zatím žádné návrhy nepřišly
 • Po obsílce členů oblasti Praha ČKAIT, kdo má zájem být kandidátem na SD se přihlásilo 13 osob.
 1. Různé 
 • 18.11.2022 bude v Rudolfinu slavnostní večer 30. výročí soutěže Stavba roku
 • Diskuse o nákupu reklamních předmětů. Návrhy: blok, propiska, metr dřevěný, metr svinovací, čistič brýlí

 Předseda výboru Ing. Bukovský poděkoval přítomným za aktivní práci.

Další zasedání výboru oblasti Praha bude 12.12.2022 v 16 hodin v budově ČKAIT.

 

Zapsala: K. Pazderková

Schválil: Ing. Ladislav Bukovský