Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZÁPIS JEDNÁNÍ VÝBORU ČKAIT ČESKÉ BUDĚJOVICE 4.12.2023

ZÁPIS JEDNÁNÍ VÝBORU ČKAIT dne 4.12.2023

1.    Kontrola úkolů z minulého jednání
Úkoly byly plněny průběžně.
16.11.2023 Stavební zákon v praxi – semináře se účastnilo 38 AO.
23.11.2023 Defekty budov 2023- konference se zúčastnilo 24 AO. Celková účast včetně studentů VŠTE 241 osob.

2.    Informace z jednání Představenstva: 
Nový člen představenstva Ing. František Konečný informoval o průběhu jednání dne 23.11.2023, kde proběhla volba místopředsedů, projednalo se průběžné hospodaření za r.2023 a návrh rozpočtu na r.2024, pojištění autorizovaných osob, předběžný termín Shromáždění delegátů 19.10.2024 a další úkoly.
Zápis je zveřejněn na webu ČKAIT.

3.    Informace z jednání předsedů oblastí
Ing. František Hladík informoval o:
-    návrhu rozpočtu oblasti pro r.2024,
-    novém zavedení poplatku pro AO s pozastavenou autorizací,
-    povinném zavedení datových schránek pro AO od 1.1.2024,
-    projednávaných návrzích vyhlášky o dokumentaci staveb ve vztahu na NZS,
-    změnách v pojištění AO,
-    změnách v DPP od 1.1.2024,
-    změnách AZ od 1.1.2024.

4.    Plán práce
7.12.2023 Adventní setkání v Třeboni – akce je organizačně zajištěna
13.12.2023 jednání VH ECČB v Linci – účast Ing. Fr. Hladík
Návrh plánu práce 1.pol. 2024
22.2.2024  Konstrukční systémy ve stavebnictví – tenkostěnné ocelové konstrukce a jejich užití – seminář: organizuje Plus Projekt ve spolupráci s OK ČKAIT
5.3.2024  Veletrh úspor energií ve Welsu: organizace ve spolupráci ECČB
21.3.2024  Celostátní žákovská soutěž v projektování RD v grafických programech: organizuje SPŠ Č.Budějovice ve spolupráci s OK ČKAIT
26.-27.3.2024  Dřevostavby: organizuje VOŠ Volyně ve spolupráci s OK ČKAIT
28.3.2024  Mostní konstrukce – historie, současnost a budoucnost – seminář: organizuje Jihočeská mostařská unie ve spolupráci s OK ČKAIT
4/2024  Stavební zákon + vyhlášky: seminář organizuje OK ČKAIT Č.Budějovice, 
5/2024  Vždy to nejlepší vnitřní prostředí - exkurze a seminář: organizuje Zehnder Group Czech Republic s.r.o ve spolupráci s OK ČKAIT

5.    Organizační zajištění VH 2024: termín 28.2.2024 v Clarion Congress Hotelu Č. Budějovice. Předseda oblasti a tajemnice připraví návrh výroční zprávy za r.2023 a volební období.

6.    Různé
Valná hromada ZT: v Linci: účastnili se Ing. F.Hladík a Ing. F.Konečný, ze strany ČKAIT bylo vzpomenuto 25 let od podepsání Dohody o spolupráci, zhodnoceny dosavadní výměnná jednání včetně výstavy PRESTA. Příští jednání bude v ČB v květnu 2024.