Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis volební komise Valné hromady OK ČKAIT Č. Budějovice

Zápis volební komise Valné hromady OK ČKAIT Č. Budějovice

Volební komise Valné hromady ČKAIT, oblasti České Budějovice, zvolená aklamací pracovala ve složení:
Ing. Bost František, Ing. Kocina Karel, Ing. Šubrt Roman
Předsedou volební komise byl zvolen: ing. František Bostl
 1. Na dnešní valnou hromadu se podpisem prezentovalo celkem:109 řádných členů ČKAIT. To představuje účast 7,1% registrovaných členů oblasti.
 2. Hlasovací kvórum pro zvolení kandidátů/ činí 55 hlasů.
 3. Při jednotlivých volbách byly dosaženy tyto výsledky:
  Hlasování bylo zahájeno v 16,15 hod. a ukončeno v 16,35 hod.

  1. VOLBA ČLENŮ VÝBORU OBLASTI:
   počet vydaných lístků: 109
   počet odevzdaných hlasovacích lístků: 98
   počet neplatných hlasovacích lístků: 0

   Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty:
   kandidáti:počet hlasů:zvolen
   Ing. Vladimír Dufek98ano
   Ing. František Hladík98ano
   Ing. Jaroslav Hodina98ano
   Ing. Tomáš Chromý98ano
   Ing. Jan Jelínek98ano
   Ing. Radek Lukeš98ano
   Ing. Pavel Otruba98ano
   Ing. Jiří Straka98ano
   Ing. Ivan Štětina98ano

  2. VOLBA DELEGÁTŮ A NÁHRADNÍKŮ NA SD se uskutečnila aklamací:

   Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty:
   kandidáti:počet hlasů:zvolen
   Ing. Vladimír Dufek108ano
   Marie Hladíková 109ano
   Ing. Jaroslav Hodina109ano
   Ing. Jan Jelínek109ano
   Ing. Bohumil Kujal109ano
   Ing. Radek Lukeš109ano
   Ing. Jan Mašek109ano
   Pavel Otruba109ano
   Vladimír Petr109ano
   Jiří Pražák109ano
   Ing. Jiří Straka109ano
   Ing. Petr Tomek109ano

   Zvoleni byli náhradníci v pořadí:
   1. Ing.tomáš Čhromý
   2. Ing.František Bostl
   3. Ing.František Hladík.

  3. VOLBA KANDIDÁTŮ DO DOZORČÍ KOMISE se uskutečnila aklamací

   Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty:
   kandidáti:počet hlasů:zvolen
   Pavel Otruba109ano


   Podpisy členů volební komise: Ing. Bost František, Ing. Kocina Karel, Ing. Šubrt Roman
   V Č. Budějovicích dne 21.1.2009
04. 03. 2009