Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis výboru 2020.03.02

Zápis výboru 2020.03.02

1. Kontrola úkolů z minulých schůzí:
20.2.2020 Co je nutné pro úspěch v BIM: účast 27 AO
2. Plán práce
26.3.2020 Technický dozor stavebníka, jeho postavení a úloha: akce je zajištěna, k dnešnímu dni je přihlášeno 25 AO.
7.a 8.4.2020 Konference Dřevostavby - organizuje SPŠ a VOŠ Volyně ve spolupráci s OK ČKAIT Č. Budějovice.
16.4.2020 Povinnost a odpovědnost AO při výkonu vybraných činností ve výstavbě: organizačně zajištěno
13.-17.5.2020 Stavební veletrh: organizačně zajištuje Výstaviště Č. Budějovice, OK ČKAIT zajišťuje přednášku na téma „Budovy s téměř nulovou spotřebou energie a zelené střechy“ ve spolupráci s ECČB, IC ČKAIT zajistí výstavu „České a slovenské stavby století“.
26.-28.9.2020 Exkurze Vídeň – organizačně zajištěno ve spolupráci s CK Toulky Evropou.
19.11.2020 Výroba stlačeného vzduchu jako součást technického řízení budov: výbor souhlasí s realizací semináře za podmínky určeného minimálního počtu přihlášených AO.
3. Shromážděním delegátů 28.3.2020 v Praze: delegáti obdrží pozvánku. Byla odsouhlasena doprava delegátů – viz předaný seznam.
4. Informace z představenstva:
Rekodifikace stavebního práva: většina připomínek ČKAIT byla akceptována
Stavba roku: výbor souhlasí na základě jednání představenstva podpořit finančně v případě přihlášky do celostátní soutěže STAVBA ROKU stavby, jež byla oceněna „Cenou vyhlašovatele ČKAIT“ v rámci soutěžní přehlídky PRESTA 2016-2018. Po obdržení podkladů pro jednání od KK Praha kontaktuje přihlašovatele výše zmíněné stavby Ing. Hladík.
5. Různé:
Výbor odsouhlasil příspěvek ve výši 2.000 Kč pro Ing. Vladimíra Soukupa na odbornou exkurzi „Polsko-odborná exkurze 2020“ ve dnech 14.-17.5.2020.
Unie mostařů ČR: výbor souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci.
Smlouvy s OP ČSSI: výbor navrhuje aktualizovat Smlouvu o spolupráci a Smlouvu o Zpravodaji
Čestné členství v ČKAIT: výbor souhlasí s návrhem na udělení čestného členství Ing. Janu Jelínkovi AO č. 0100005.
Změna zákona o zeměměřičství: Ing. Hladík informoval o změně zákona č. 200/1994 Sb. ve vztahu na změnu SZ, jehož součásti je i zřízení digitální technické mapy. Viz příloha zápisu.