Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru - 11. 3. 2024

Zápis z výborové schůze konané dne 11. 3. 2024 od 15:00 hod.

Přítomni: viz. prezenční listina

Omluveni: Ing. Ulrych, Ing. Koch

 

Informace předsedy Ing. Karla Urbana:

 1. Valná hromada oblasti
 • středa 13. 3. od 14:00
 • fotograf zajištěn
 • občerstvení zajištěno
 • pozvánky rozeslány
 • vedení VH: T. Brixi
 • prezence: K. Machová
 • mandátová komise: Z. Kracík
 • návrhová komise: Ing. Kračmar
 • volební komise: Ing. J. Urban
 • zápis: Ing. Sedlický
 • volební lístky – Ing. K. Urban
 • kandidátky do výboru a na SD budou k nahlédnutí u prezence
 1. Kontroly deníků
 • 12. 4. 2024

 

Diskuze:

T. Brixi – informoval o řešených případech DK

 

Závěr:

Další výborová schůze se bude konat 22. 4. 2024 od 15:00 hod.

 

Zapsala K. Machová, tajemnice OK Liberec

K zápisu z minulé schůze nebyly žádné připomínky.