Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru - 12.2.2024

            Zápis z výborové schůze konané dne 12. 2. 2024 od 15:00 hod.

Přítomni: viz. prezenční listina

Omluveni:

Informace předsedy Ing. Karla Urbana:

 1. Valná hromada oblasti
 • středa 13. 3. od 14:00
 • fotograf zajištěn
 • občerstvení zajištěno
 • pozvánky budou rozesílány tento týden
 • vedení VH: T. Brixi
 • prezence: K. Machová
 • mandátová komise: Z. Kracík
 • návrhová komise: Ing. M. Kračmar
 • volební komise: Ing. J. Urban
 • volební lístky – Ing. K. Urban
 • kandidáti do výboru oblasti se stále mohou hlásit v kanceláři
 • delegáti na SD a kandidáti do DK budou upřesněni na výborové schůzi před VH
 1. Stavba roku
 • přihlašování do 22. 2. 2024
 • slavnostní vyhlášení 14. 5. 2024
 • ples Stavařů – Dům kultury Liberec – 17. 2. 2024
 • hodnotící komise – Ing. Kračmar, Ing. Vojtíšková
 1. Kontroly deníků
 • 16. 2. 2024

Diskuze:

T. Brixi – informoval o řešených případech DK

 

Závěr:

Další výborová schůze se bude konat 11. 3. 2024 od 15:00 hod.

 

Zapsala K. Machová, tajemnice OK Liberec

K zápisu z minulé schůze nebyly žádné připomínky.