Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru - 13. 11. 2023

Zápis z výborové schůze konané dne 13. 11. 2023 od 15:00 hod.

 

Přítomni: viz. prezenční listina

Omluveni: Z. Kracík

 

Informace předsedy Ing. Karla Urbana:

 1. Valná hromada oblasti
 • 13. 3. od 14:00
 • fotograf zajištěn
 • vedení VH: T. Brixi
 • prezence: K. Machová
 • ostatní bude upřesněno na další výborové schůzi
 1. Plánované akce
 • 29.11. – Nový stavební zákon (seminář + webinář)
 1. Spolupráce s SPS
 • obnovení společných exkurzí v r.2024

 

Diskuze:

T. Brixi

            - informoval o novinkách z DK

Ing. J. Urban

 • poukázal na nadměrné používání aut. razítka
 • promluvil o digitalizaci a portálu Stavebníka
 • přislíbil uspořádat školení na téma „Digitalizace a stavební úřad“

 

Závěr:

 Další výborová schůze se bude konat 7. 12. 2023 od 14:00 hod.

 

Zapsala K. Machová, tajemnice OK Liberec

K zápisu z minulé schůze nebyly žádné připomínky.