Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru - 15. 1. 2024

Zápis z výborové schůze

konané dne 15. 1. 2024 od 15:00 hod.

Přítomni: viz. prezenční listina

Omluveni: Ing. Vojtíšková, Ing. Sedlický

Informace předsedy Ing. Karla Urbana:

 1. Valná hromada oblasti
 • středa 13. 3. od 14:00
 • fotograf zajištěn
 • vedení VH: T. Brixi
 • prezence: K. Machová
 • mandátová komise: Ing. J. Ulrych
 • návrhová komise: Ing. M. Kračmar
 • volební komise: Ing. J. Urban
 • volební lístky – Ing. K. Urban
 • kandidáti do výboru oblasti se stále mohou hlásit v kanceláři
 1. Stavba roku
 • přihlašování do 22. 2. 2024
 • slavnostní vyhlášení 14. 5. 2024
 • ples Stavařů – Dům kultury Liberec – 17. 2. 2024
 • hodnotící komise – do 15. 2. 2024 (bude upřesněno na další výborové schůzi)

Závěr:

Další výborová schůze se bude konat 12. 2. 2024 od 15:00 hod.