Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru - 18. 9. 2023

Zápis z výborové schůze konané dne 18. 9. 2023 od 15:00 hod.

Přítomni: viz. prezenční listina

Omluveni: Z. Kracík, Ing. Ulrych, Ing. Koch

 

Informace předsedy Ing. Karla Urbana:

 1. Valná hromada
 • volební
 • středa 13. 3. 2024 od 14:00 (Lipo.ink)
 • kandidáti (a návrhy kandidátů) se mohou hlásit v kanceláři do konce roku
 1. Plánované akce
 • 10. 10. – Systémová řešení odtoků pro ploché střechy (seminář)
 • 11. 10. – přehrada Harcov (exkurze)
 • další akce v jednání - Nový staveb í zákon, Nemocnice Liberec, Nový Perštýn
 • zjistit možnosti exkurzí: Parkovací dům u KÚ, Liberecká náplavka
 1. Kontroly deníků
 • 22. 9. 2023
 1. Shromáždění delegátů
 • 21. 10.
 • Zdeněk Kracík vybrán do volební komise

Závěr:

 Další výborová schůze se bude konat 23. 10. 2023 od 15:00 hod.

 

Zapsala K. Machová, tajemnice OK Liberec

K zápisu z minulé schůze nebyly žádné připomínky.