Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru - 19. 9. 2022

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Liberec konaného dne 19. 9. 2022 od 15:00 h.

 

Přítomni: viz. prezenční listina

Omluveni: Z. Kracík

 

Informace předsedy Ing. Karla Urbana:

 1. Valná hromada 2023
 • středa 8. 3. 2023 od 15:00 – multimediální sál LK
 • ke konci roku pro jistotu potvrdit, aktuálně sál využíván jako asistentské centrum pomoci Ukrajině
 1. Shromáždění delegátů
 • sobota 24.9.
 • omluven Ing. Sedlický, Z. Kracík
 • jako náhradníci pojedou Ing. Urban J., Ing. Vitouš
 1. CŽV
 • návrhy / témata přijímáme v kanceláři
 1. Zvýšení záloh na energie
 • potřetí za rok
 • rozpočet začíná být napjatý
 1. Snížení výdajů
 • od 1/2022 zrušena smlouva s úklidovou firmou
 • omezit počet kalendářů (max. 25 ks) – každoročně zbývají
 1. workshop SPŠ stavební
 • 22. 11. 2022 od 10 – 14 hod.  
 • setkání žáků se zástupci firem působících ve stavebnictví
 • oslovit členy, zda by neměli zájem prezentovat svou firmu / profesi
 1. publikace 30 let ČKAIT
 •  dostaneme 150 ks pro potřeby OK

 

Diskuse:

Ing. Vojtíšková:

 • akce pro členy
 • den otevřených dveří – neformální setkání s malým občerstvením
 • listopad / prosinec
 • výroba prezentačních předmětů
 • např. propisky – dají se využít celoročně
 • vznik odborné knihovny ČSSI
 • možno donést staré odborné publikace – po předchozí domluvě
 • pro členy ČSSI a ČKAIT

 

Závěr:

Další výborová schůze se bude konat dne 24. 10. 2022 od 15:00 hod.

K zápisu z minulé schůze nebyly žádné připomínky.

 

Zapsala Kateřina Machová, tajemnice OK ČKAIT Liberec