Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru - 21. 2. 2022

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Liberec konaného dne 21. 2. 2022 od 15:00 h.

 

Přítomni: viz. prezenční listina

Omluveni: Ing. Kračmar

 

Informace předsedy Ing. Karla Urbana:

 1. Valná hromada
  • středa 30. 3. 2022 od 15:00 hod.
  • rozeslány pozvánky spolu s časopisem Z+I
  • v příštím týdnu obdrží všichni členové pozvánku e-mailem, na webových stránkách vyvěšena již delší dobu
  • personální obsazení bude upřesněno na výborové schůzi 21. 3. 2022
   • mandátní komise: Ing. Koch
   • řízení VH: Ing. Sedlický
   • prezence: K. Machová
  • delegáti na SD 2022 – seznam kandidátů bude k nahlédnutí u prezence
 2. CŽV
  • čtvrtek 24. 2. 2022 – seminář – Systémová řešení pro ploché střechy
 3. Výjezdní zasedání představenstva
  • potvrzená rezervace ubytování v resortu Malevil (Heřmanice v Podještědí)
  • byl projednán návrh programu

 

Závěr:

Další jednání výboru se bude konat dne 21. 3. 2022 od 15:00 hod.

K zápisu z minulého jednání nebyly žádné připomínky.

 

Zapsala Kateřina Machová, tajemnice OK ČKAIT Liberec