Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru - 21. 3. 2022

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Liberec konaného dne 21. 3. 2022 od 15:00 h.

Přítomni: viz. prezenční listina

Omluveni:

 

Informace předsedy Ing. Karla Urbana:

1. Valná hromada

 • z důvodu zřízení krizového centra pro uprchlíky na LK došlo ke změně termínu i místa konání
 • aktuální termín: 6. 4. 2022 od 15:00 hod ve VIP sálu Home Credit Areny
 • personální obsazení:
  • návrhová komise: Ing. Jaroslav Urban
  • mandátní komise: Ing. Miroslav Kračmar
  • zápis: Ing. Karel Vitouš
  • řízení VH: Ing. Jaromír Sedlický
  • prezence: K. Machová
 • kandidáti SD 2022:
  • Ing. Karel Urban, Ing. Jaromír Sedlický, Ing. Dagmar Vojtíšková, Ing. Jiří Ulrych, Zdeněk Kracík, Martin Cimburek
  • náhradníci: Ing. Karel Vitouš, Ing. Jaroslav Urban      

2. CŽV

 • středa 23. 3. 2022 – exkurze do Prahy: 3D tisk betonových konstrukcí

3. Výjezdní zasedání představenstva

 • potvrzené ubytování v resortu Malevil
 • do konce měsíce nám pošlou seznam aktivit, ze kterých si účastníci budou moci vybrat
 • program už potřebuje pouze lehce doladit

 

Diskuse:

 

T. Brixi:

 • informoval o stížnostech na AO v Libereckém kraji
 • informoval o výsledcích kontrol deníků AO a doporučil kontrolovat nové členy ihned zkraje jejich členství, aby se předešlo zbytečným chybám ve vedení DAO

Ing. Vojtíšková:

 • informovala o proběhlých i plánovaných exkurzích
 • problémem zůstává neodhlašování / neomlouvání se z akce – i přes upozornění tak některým zbytečně naskakují neomluvené absence

Ing. J. Urban:

 • informoval o novinkách na stavebním úřadu v Liberci
 • vešel v platnost nový územní plán Liberce – doporučuje uspořádat seminář pro členy o změnách

 

Závěr: Další jednání výboru se bude konat dne 25. 4. 2022 od 15:00 hod.

 

Zapsala Kateřina Machová
tajemnice OK ČKAIT Liberec