Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru - 23. 10. 2023

Zápis z výborové schůze

konané dne 23. 10. 2023 od 15:00 hod.

 

Přítomni: viz. prezenční listina

Omluveni: Z. Kracík,

 

Informace předsedy Ing. Karla Urbana:

 1. Shromáždění delegátů
 • Ing. Urban informoval o SD, které proběhlo v sobotu 21. 10.
 1. Plánované akce
 • 30. 10. – Vše o vodě (seminář + webinář)
 • 8. 11. – přehrada Harcov (exkurze)
 1. Kontroly deníků
 • 27. 10. 2023
 • 10. 11. 2023

 

Diskuze:

Ing. Vojtíšková

 • informovala o incidentu během exkurze
 • téma do diskuze - otázka postavení AO na odborné exkurzi
 • příprava na valnou hromadu oblasti
 • příprava předvánočního setkání seniorů oblasti a výborová schůze

T. Brixi

            - informoval o řešených případech DK

 

Závěr:

 Další výborová schůze se bude konat 13. 11. 2023 od 15:00 hod.

 

Zapsala K. Machová, tajemnice OK Liberec

K zápisu z minulé schůze nebyly žádné připomínky.