Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru 23. 5. 2022

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Liberec konaného dne 23. 5. 2022 od 15:00 h.

Přítomni: viz. prezenční listina

Omluveni: Ing. Sedlický, Z. Kracík

Informace předsedy Ing. Karla Urbana:

 1. Stavba roku
  • slavnostní vyhlášení – čtvrtek 26. 5. 2022 v KC 101010 ve Vratislavicích
 2. CŽV
  • čtvrtek 19. 5. 2022 proběhl seminář – Nový územní plán Liberec
  • kladný ohlas
  • prověřit možnost systematické zpětné vazby
 3. Kontroly deníků AO
  • pátek 10. 6. 2022
 4. Výjezdní zasedání představenstva
  • účastníci se postupně přihlašují
  • ladí se detaily programu
 5. Ostatní
  • od 1. 6. došlo k opětovnému zvýšení záloh za služby pro OK

 

Diskuse:

Závěr:

Další výborová schůze se bude konat dne 20. 6. 2022 od 15:00 hod.

K zápisu z minulé schůze nebyly žádné připomínky.

 

Zapsala Kateřina Machová, tajemnice OK ČKAIT Liberec