Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru - 24. 1. 2022

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Liberec konaného dne 24. 1. 2022 od 15:00 h.

Přítomni: viz. prezenční listina

Omluveni: Ing. Ulrych

 

Informace předsedy Ing. K. Urbana:

 1. Stavba roku
  • setkání přípravného výboru proběhlo ve středu 5. 1. 2022
  • uzávěrka přihlášek je 20. 2. 2022
  • Ing. Urban navrhl větší zapojení ČKAIT, např. při tvorbě ocenění
  • porota bude letos pracovat ve složení:
   • Ing. Vojtíšková (ČKAIT)
   • Ing. Vitouš (ČSSI)
   • Ing. Sedlický (náhradník)
 2. Výjezdní zasedání představenstva ČKAIT
  • kontaktní osobou pro organizaci pověřena pí Machová a Ing. Vojtíšková
  • do konce týdne sestavit návrh programu a možnosti ubytování
  • návrh bude následně odeslán do Prahy ke schválení
 3. CŽV
  • termín k odevzdávání čestného prohlášení za VII. běh je do 31. 3. 2022
  • při kontrole odevzdaných čestných prohlášených výbor konstatoval, že Ing. Křivánek podmínky VII. běhu nesplnil
  • budou důsledně evidovány neomluvené absence (3 neomluvené absence za kalendářní rok = zablokování online registrace na následujících 12 měsíců)
  • Ing. Sedlický st. slíbil zajistit seminář pro vodohospodáře
 4. Stížnost na p. Ing. Khola
  • Informace o dalším kole soudních sporů ve věci Tělocvična Česká Třebová
  • dohledali jsme všechny naše reakce a odpovědi v této záležitosti za rok 2019 a 2020 – odesláno do Prahy
  • výsledek kauzy přednést na Valné hromadě
  • informace o nevhodném chování Ing. Khola při kontrole deníku AO
 5. Diskuse
  Ing. Vojtíšková
  • kontroly deníků
   • na poslední kontrolu se více jak polovina pozvaných bez omluvy nedostavila
   • nutné nastavit jasná pravidla
   • bylo by vhodné přednést jako příspěvek na Valné hromadě – Povinnosti AO a důsledky jejich neplnění
  • ve spolupráci s TUL se plánuje seminář – Ochrana budov před ptactvem
 6. Závěr
  • další jednání výboru se bude konat v pondělí 21. 2. 2022 od 15:00 h.
  • k zápisu z minulého jednání nebyly žádné připomínky

 

Zapsala Kateřina Machová, tajemnice OK ČKAIT Liberec