Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru - 25. 4. 2022

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Liberec konaného dne 25. 4. 2022 od 15:00 h.

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: Ing. Kračmar

 

Informace předsedy Ing. Karla Urbana:

 1. Valná hromada
  • zhodnocení
  • diskuzní příspěvky, které obdržela OK písemně, budou odeslány do Prahy (oba se týkají připomínkování stavebního zákona)
  • ostatní diskuzní příspěvky byly zodpovězeny a vyřešeny přímo na valné hromadě
  • profily nominovaných osobností ČKAIT LK byly odeslány do Prahy
 2. CŽV
  • čtvrtek 19. 5. 2022 – seminář – Nový územní plán Liberce
  • návrhy na akce na II. pololetí 2022 přijímáme v kanceláři do 30. 4. 2022
 3. Kontroly deníků AO
  • pátek 29. 4. 2022

 

Diskuse:

 • byl vznesen dotaz, zda ČKAIT zvažuje nějakou formou zapojení se do obnovy válkou zničené Ukrajiny

Ing. Vojtíšková:

 • informovala o plánovaných exkurzích a seminářích

 

Závěr:

Další jednání výboru se bude konat dne 23. 5. 2022 od 15:00 hod.

K zápisu z minulého jednání nebyly žádné připomínky.

 

Zapsala Kateřina Machová
tajemnice OK ČKAIT Liberec