Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru ČKAIT dne 8.4.2024

Zápis z jednání výboru ČKAIT dne 8.4.2024 v oblastní kanceláři České Budějovice


 1. Kontrola úkolů z minulého jednání

  Úkoly jsou průběžně plněny.

  • 21.3.2024 - Celostátní žákovská soutěž v projektování RD v grafických programech: předsedou soutěžní poroty byl člen ČKAIT Ing. Stanislav Hronek, slavnostního zahájení se zúčastnil předseda oblasti Ing. František Konečný, Ph.D.
  • 26.-27.3.2024 - Konference Dřevostavby: organizovala VOŠ Volyně ve spolupráci s OK ČKAIT. Krátkou informaci k novému SZ přednesl Ing. Fr. Konečný, Ph.D.
  • 28.3.2024 - Mostní konstrukce–historie, současnost a budoucnost – seminář organizovala Mostařská unie ČR ve spolupráci s OK ČKAIT za účasti 34 autorizovaných osob.

 2. Aktualizace Řádů ČKAIT

  Ing. Konečný Informoval o stavu aktualizace řádů.


 3. Plán práce 1. pol. 2024
  • 11.4.2024 - Stavební zákon + vyhlášky: seminář organizuje OK ČKAIT Č. Budějovice, přednáší Ing. František Konečný, Ph.D. K dnešnímu dni je registrováno 100 AO + 11 cizích účastníků.
  • 16.5.2024 - Vždy to nejlepší vnitřní prostředí - exkurze a seminář: organizuje OK ČKAIT ve spolupráci s Zehnder Group Czech Republic s.r.o. K dnešnímu je přihlášena 1 AO., v případě malého zájmu bude akce zrušena.
  Návrh plánu práce na 2. pol. 2024:
  1. 27.-29.2024 - Exkurze Plzeňsko: zajišťuje OP ČSSI ve spolupráci s oblastí ČKAIT Č. Budějovice, program se dopřesňuje, bližší informace bude v květnovém Zpravodaji č. 3/2024 a v termínovníku CŽV na webové stránce ČKAIT.
  2. 16.10 2024 - Chyby v projektování a realizaci staveb-webinář: tajemnice oblasti domluví možnost realizace semináře s Ing. Ivo Petráškem
  3. 14.11.2024 - Stavební zákon + vyhlášky: opakování semináře z 11.4.2024, přednáší Ing. Fr. Konečný Ph.D.
  4. 00.11.2024 - Defekty budov: organizuje VŠTE (Ing. Plachý) ve spolupráci s OK ČKAIT Č. Budějovice
  5. 00.12.2024 - Adventní setkání: zajišťuje OP ČSSI ve spolupráci s oblastí ČKAIT Č.Budějovice, zatím v jednání

  Další návrhy předloží členové výboru na příštím jednání výboru.

  Novinky v požární bezpečnosti staveb – z důvodu nejasnosti platnosti změn výbor navrhuje realizovat až v r. 2025, bude sledovat Ing. Konečný


 4. Různé
  • Pracovní jednání s ZT: Linec. členka výboru Ing. Jankovcová informovala o realizaci exkurze na D3 v části tunelu Pohůrka v navrhovaných termínech 7.5.2024 nebo 16.5.2024. Je nutné urychleně informovat zástupce vedení kanceláře v Linci a Ing. Otepku (zajistí tajemnice oblasti). 
  • Z oblasti ČKAIT se zúčastní: Ing. Konečný, Ing. Otepka, Ing. Hladík, Ing. Borovka a další členové dle odsouhlaseného termínu. Přizvat předsedu OP ČSSI Ing. Kocinu.
  • Realizace odborných akcí: výbor odsouhlasil realizaci odborných akcí v případě počtu minimálně přihlášených 15 autorizovaných osob a to 7 dní před akcí. Při menším počtu se akce zruší. Informace se zveřejní na webové stránce ČKAIT.
  • 11.-12.10.2024 - Výjezdní jednání výborů oblasti ČKAIT a ČSSI České Budějovice a ČSVH: místo a účast zatím v jednání, návrh Slavonice (Besídka).