Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 19. 11. 2018

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 19. 11. 2018

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary
19. 11. 2018
Přítomni: Ing. Martin Flek Ing. Svatopluk Zídek
Ing. Stanislav Potůček Ing. Pavel Pospíšil
Jana Jágrová Ing. Martin Hovorka

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 22.10. 2018
2a. Nové úkoly

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2017

Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 – 10 / 2018.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 753 522 Kč = 80%
- odborná činnost celkem 410 140 Kč = 85%
celkem režie + odborná činnost 1 133 662 Kč = 81% (plán 83,33 %)

celkem plán roku 2018 = 1 391 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 22. října 2018
22. října, Karlovy Vary
Setkání představitelů SIA s hlavním architektem města Karlovy Vary.
23. října, Karlovy Vary - Krajská knihovna
Seminář CŽV „Sanace zdiva a betonových konstrukcí“,
přednášející: Martin Hurta – sanace zdiva a betonových konstrukcí, Petr Obraz – balkonové konstrukce.
Účast celkem 55 členů ČKAIT.
30. října, Karlovy Vary, zasedací místnosti budovy ARCH 93
Přednáška Ing. Milana Trnky, ředitele Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád. „Fenomén přírodních léčivých zdrojů Karlových Varů“.
Organizuje OP ČSSI - Ing. Kuneš, CSc.
Účast celkem 17 členů ČKAIT.
31. října, Praha IC ČKAIT
Pracovní setkání jednatelů IC ČKAIT.
6. listopadu, Praha ČKAIT
Jednání Dozorčí rady IC ČKAIT.
12. listopadu, OK ČKAIT KV
Kontrola deníků AO, pozváno 18 osob, dostavilo se 17 členů, 1 osoba se omluvila.
12. listopadu, Ostrava VŠB – TU Ostrava
Vernisáž výstavy České a slovenské stavby století – účast Ing. Zídek (ČKAIT), Ing. Vokurka, Ph.D. (ČSSI), Ing. Janoušková IC ČKAIT, doc. Kuda, prorektor VŠB – TU Ostrava, viceprezident ČSSI.
13. listopadu, Karlovy vary – Krajská knihovna
Seminář CŽV „Pojištění AO a odpovědnost AO,
přednášející: Ing. Petra Bartoníčková, Mgr. Jakub Doležel,
GrECo JLT CR s.r.o., Brno.
Účast celkem 30 členů ČKAIT.
14. listopadu, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví.

19. listopadu, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2a. Nové úkoly
20. listopadu, Praha ČKAIT
Řádné jednání představenstva ČKAIT.
Jednání IC ČKAIT – příprava časopisu Inženýrská komora 2019.
21. listopadu, Praha ČKAIT
Porada předsedů Oblastí ČKAIT.
22. listopadu, Drážďany
Inženýrský den Saské inženýrské komory.
26. listopadu, Pražská Hrad
Setkání lídrů českého stavebnictví.
27. listopadu, Krajská knihovna Karlovy Vary
Seminář CŽV Zákon č. 274/52001 Sb. o vodovodech a kanalizacích,
přednášející: Ing. Miloslava Melounová, znalec v oboru vodní hospodářství, Česká společnost vodohospodářská ČSSI.
27. listopadu, Karlovy Vary, Lázně I
Exkurze do Lázní 1, zahájení ve 14 hodin.
Téma „Rekonstrukce Lázní 1“, organizuje OP ČSSI, garant Ing. Zídek.
29. listopadu, Praha zasedací síň ČKAIT
Sjezd ČSSI.
5. prosince, Havlíčkův Brod
Konference “Projektant, investor a památkář v procesu výstavby“.
7. prosince, Konstantinovy Lázně
Jubilejní 25. Adventní setkání, prohlídka lázní + koncert Prague Cello Quartet, občerstvení.
10. prosince, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KK se bude konat dne 10. prosince 2018
ve 14.30 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary.

V Karlových Varech 20. 11. 2018
Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

26. 11. 2018