Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 21. 5. 2018

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 21. 5. 2018

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 21. 5. 2018

Přítomni: Ing. Martin Flek Ing. Svatopluk Zídek
Ing. Stanislav Potůček Ing. Pavel Pospíšil
Jana Jágrová Ing. Martin Hovorka

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 16. 4. 2018
2a. Nové úkoly
2b. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2018

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2017

Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 – 04 / 2018
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 296 458 Kč = 33 %
- odborná činnost celkem 73 690 Kč = 24 %
celkem režie + odborná činnost 412 677 Kč = 30 % (plán 33 %)
celkem plán roku 2018 = 1 391 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 16. dubna 2018

Do 18. 4. sdělí všichni členové výboru zda mají zájem o účast na setkání Malé V4 ve Františkových Lázních ve dnech 23.8 – 25. 8. 2018.
24. dubna, Brno – Rektorát VUT
Ouvertura Stavebních veletrhů Brno.
25. dubna, Brno Stavební veletrhy
Inženýrský den – téma „Vysokorychlostní železnice“.
26. dubna, Brno Stavební veletrhy
Konference BIM – Role projektantů a výrobců.
26. dubna, Brno – ČKAIT
Zasedání představenstva ČKAIT
9. května, Praha ČKAIT
Jednání Rady pro rozvoj profese.
Jednání Ediční rady ČKAIT.
10. května, Praha ČKAIT
Zasedání redakční rady časopisu Z+i.
16. května, Praha ČKAIT
Jednání redakční rady časopisu Stavebnictví.
17. května, Karlovy Vary, Krajská knihovna
Seminář CŽV: Novela stavebního zákona od 1.1.2018
přednášející: Mgr. Jana Machačková, Ministerstvo pro místní rozvoj.
Semináře se zúčastnilo celkem 89 účastníků z toho 83 členů ČKAIT
17. května, Praha ČSSI
Jednání Exekutivy ČSSI.
21. května, Karlovy Vary ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2. a Nové úkoly
Setkání Malé V4 se zúčastní:
- OK ČKAIT. Ing. Ivan Černý, Ing. Svatopluk Zídek
OP ČSSI: Ing. Jaroslav Korbelář, Ing. Jarmila Korbelářová., Ing. Jiří Leitgeb,
CSc., Ing. Jarmila Leitgebová, Přednášku na téma „Voda v rekultivované
krajině“ přednese na setkání Ing. Leitgeb
Výbor odsouhlasil příspěvek ve výši 500, Kč paní Ing. Aleně Štikové na odbornou exkurzi do Vídně (11. 10. - 14. 10. 2018)

22. května,. Karlovy Vary, Krajská knihovna
Seminář CŽV: Problematika azbestu v životním prostředí,
přednášející: Ing. Doležalová a Ing. Vyskočil zástupci SGS ČR a MUDr. Slavíková –
Hygienická stanice hl. m. Praha
23. května, Magistrát města Karlovy Vary
Diskusní platforma EchoKV 003, téma: Strategie rozvoje města Karlovy Vary.
29. května, Praha Dominikánský klášter
Konference Financování památek 2018
30. května, Praha ČKAIT
Řádná porada předsedů oblastních kanceláří ČKAIT
6. června, Františkovy Lázně
Jednání redakční rady publikace Inženýrské stavby zemí V4 – IV. díl
7. června, Františkovy Lázně – Cheb
1. den konference MI:
- odborná exkurze Cheb (radnice, kovy, hrad)
- neoficiálně setkání čestných hostů a přednášejících s představiteli KV kraje a
města Cheb
8. června, Františkovy Lázně – Cheb
2. den konference MI:
- 9,00 - 15,00 konference
- 19,30 - 22,00 Slavnostní večer Dny stavitelství a architektury V Městském
divadle Karlovy Vary
9. června, Františkovy Lázně – Cheb
3. den konference MI
- 8,30 - 22,00 Exkurze po trase Františkovy Lázně – Mariánské Lázně –
Kynžvart- Františkovy Lázně (pro účastníky, kteří si plně
náklady na exkurzi uhradili)
15. – 16. června, Plzeň
Výjezdní zasedání představenstva ČKAIT
18. června, Karlovy Vary ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2.b Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 1. pololetí 2018
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary; Závodní 378/84
19. 6. 2018 Práva a povinnosti stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a
Autorského dozoru a jejich vzájemné vazby při realizaci stavby
přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická CSc.

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KK se bude konat dne 18. června 2018 v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary

V Karlových Varech 19. 6. 2018
Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

24. 05. 2018