Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z výjezdního zasedání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 9.11.2023

ZÁPIS č. 5/2023
z výjezdního zasedání výboru oblasti ČKAIT Ústí nad Labem, konaného dne 9.11.2023 v historické budově Monopol v Teplicích

Přítomni:
výbor OK ČKAIT:    Ing. V. Brunclíková, MBA, J. Ekrt, Ing. J. Filip, Ph.D., V. Fůs, Ing. P. Hajdina, Mgr. Ing. D. Jedinák, Ing. M. Mandík, Ing. L. Sahulka, Ing. J. Vrba, Ing. J. Zima

výbor OP ČSSI:    Ing. Z. Avenarius, Ing. P. Hajdina, Ing. J. Malá, Ing. T. Rapp, R. Scheffel, Ing. J. Zima

Hosté:        Ing. Z. Avenarius, A. Bartlová, Ing. M. Čáp, Ph.D., M. Koblížek (DK), Ing. A. Kodysová, MBA, Ing. R. Seidl (DK), T. Zdvořáček (DK)

Omluveni:    Bc. H. Hanza (senátor, náměstek primátora Teplic), Ing. J. Langerová, Bc. Š. Marešová (vedoucí oddělení investic a realizací, Teplice), Ing. V. Plánička, Ing. M. Slepička (vedoucí odboru dopravy, Teplice), Bc. J. Štábl (primátor města Teplice)

V rámci výjezdního zasedání se uskutečnila prohlídka Severočeské hvězdárny v Teplicích. Proběhla zde velice rozsáhlá rekonstrukce a modernizace, stavba jako taková získala i ocenění Stavba Ústeckého kraje za rok 2018.

Další částí výjezdního zasedání byla exkurze do historické budovy Monopol v Teplicích, která v historii sloužila jako divadlo, společenský objekt a restaurace. Současný vlastník zde zřídil malý pivovar.

Poté proběhlo jednání výboru, které řídil předseda výboru oblasti Ing. Mandík. Uskutečnilo se jako výjezdní, společné pro členy výboru OP ĆSSI. Jednání proběhlo v souladu s programem pozvánky.

1) Kontrola zápisu č. 4/2023 ze zasedání výboru ze dne 13.9.2023
    Bez připomínek.

2) Příprava valné hromady 2024
    Toto shromáždění bude volební, bude volba výboru OK, včetně předsedy. Svůj zájem kandidovat projevili všichni členové výboru – Ing. Venuše Brunclíková, MBA, Jan Ekrt, Ing. Josef Filip, Ph.D., Václav Fůs, Ing. Petr Hajdina, Mgr. Ing. David Jedinák, Ing. Martin Mandík, Ing. Luděk Sahulka, Ing. Jaroslav Vrba a Ing. Jiří Zima. Zájem o kandidaturu projevil také Michal Koblížek. Další možní kandidáti se mohou přihlásit do dne konání valné hromady.

    Dále byly upřesněny organizační záležitosti. Fotodokumentaci zajistí profesionální fotografka Tereza Koptová. Bude též zajištěna autobusová doprava z Ústí nad Labem do Litoměřic a zpět. Jsou připraveny i dárky pro členy, kteří se zúčastní valné hromady – podložky pod myš s logem ČKAIT. V předsálí hradního sálu bude vystaveno 15 soutěžních panelů staveb, které soutěžily v soutěžní přehlídce „STAVBA DVACETILETÍ ÚSTECKÉHO KRAJE 2023“ a dále zde budou vystaveny studentské práce ateliéru SEHO, ČVUT Praha.

    Členové výboru schválili program pozvánky na valnou hromadu. Členové výboru se dohodli, že se na valnou hromadu dostaví již ve 14:00 hodin.

3) Celoživotní vzdělávání za 2. pololetí 2023 a plán na 1. pololetí 2024
    Bc. Pakantlová seznámila členy výboru s dosud realizovanými akcemi v oblasti.

    V druhém pololetí 2023 se konaly 3 velmi zajímavé exkurze, kterých se dohromady zúčastnilo 58 osob.

    Poděkování za odborný výklad na exkurzích patří:
-    Janu Ekrtovi (Rozšíření kapacity ZŠ Školní ulice č.p. 1803 v Roudnici nad Labem)
-    Ing. Filipu Hrbkovi, Ph.D., Mgr. Janu Peerovi, Ladislavu Pošíkovi a Zdeňku Oravcovi (Revitalizace objektu staré radnice č.p. 171 Litoměřice a obnova dožilých částí krovu, obnova a doplnění střešní krytiny, dům č.p. 15/7 „KALICH“, Mírové náměstí Litoměřice)
-    Ing. Michalovi Haplovi – Metrostav Infrastructure a.s., Otovi Bartůňkovi – PUDIS a Ing. Radce Šritterové – KOMOVIA (Dálnice D7 Chlumčany a D7 Louny)

Bc. Pakantlová předala všem přítomným seznam akcí celoživotního vzdělávání připravený a zaslaný k akreditaci na 1. pololetí 2024. Tento seznam bude průběžně aktualizován o možné semináře, webináře a exkurze.

    Jedná se o tato témata:
    ODPOVĚDNOST AUTORIZOVANÝCH OSOB – JUDr. Eva Kuzmová
    PŘESTUPKY NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU – JUDr. Eva Kuzmová
    OBČANSKÝ ZÁKONÍK S VAZBOU NA VÝSTAVBU – JUDr. Eva Kuzmová
    ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB – JUDr. Eva Kuzmová
    NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON – JUDr. Eva Kuzmová
    TENKOSTĚNNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE – Plus Projekt, s.r.o.
    
Po skončení jednání výboru proběhl volný program a odjezd zpět do Ústí nad Labem.

Příloha:    prezenční listina
Zapsal:      Ing. Mandík

Obdrží:    
- výbor OK ČKAIT +  DK
- Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT