Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze schůze výboru OK Jihlava dne 15.3.2017.

Zápis ze schůze výboru OK Jihlava dne 15.3.2017.

Ve středu dne 15.3.2017 proběhla schůze výboru OK ČKAIT Jihlava. Členové se zabývali přípravou odborných akcí na oblasti Jihlava. Zápis z jednání najdete v příloze.

17. 03. 2017