Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 1. část - webinář

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 1. část - webinář

Přednášející: Ing. Helena Bydžovská

Anotace:  ČSN , které rozšiřují a upřesňují návrh instalace v  jednotlivých jednoúčelových zařízeních a v instalacích.

Program: 

  1. Legislativa, harmonizované normy - podrobné vysvětlení řady normy ČSN 33 2000- 7-7xx,
  2. Podrobný rozbor jednotlivých částí řady ČSN 33 2000- 7-7xx,
  3. Diskuse - možnost zacílení na určitou skupinu zařízení - předpokládám fotovoltaické elektrárny, zdravotnické prostory a elektromobilita
  4. Dotazy  a diskuse

Místo konání: online

Datum konání: 15.2.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 15022023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. V den přednášky Vám přijdou přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma.  Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0202159 Karel Ulman
2 0301582 Milan Köstler
3 0013251 Kryštof Rotkovský
4 0009826 Ing. Petra Trajerová
5 0012869 Martina Otradovcová
6 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
7 0014396 Bohdan Sobotka DiS.
8 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
9 1301844 Ing. Tomáš Macík
10 0100368 Ing. Vladimír Soukup
11 1004717 Ing. Jan Hlavatý
12 0000642 Josef Hejnal
13 1201181 Ing. Miloš Hobler
14 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
15 0602646 Karel Nývlt
16 0013390 Ing. Ondřej Machek
17 1103982 Ing. Radovan Klima
18 0010933 Ing. Ivana Fialová
19 0201987 Pavel Linka
20 1300282 Ing. Monika Bambuchová
21 1302202 Jakub Vitamvás
22 0008577 Ing. Zdeněk Volf
23 0014161 Ing. Josef Mezek
24 0001352 Ing. Jiří Bulis
25 0003059 Jiří Prokop
26 0009541 Ing. Karel Kozel
27 0009905 Ing. Zdeněk Porazík
28 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
29 0013370 Ing. Michal Vosáhlo
30 1006781 Jiří Novák
31 0402632 Ing. Lubomír Purchart
32 0301005 Ing. Jitka Briežniková
33 1006399 Ing. Miroslav Haluza Ph.D.
34 0701362 Ing. Vít Moštěk
35 0015060 Ing. Martin Padevět
36 0401842 Ing. Pavel Komenda
37 0200797 Ing. Petr Kocman
38 0013080 Ing. Jan Hora
39 0101168 Martin Kolouch
40 0401797 Ing. David Škoudlil
41 0701107 Ing. Jiří Srb
42 1300805 Ing. Petr Dufka
43 1006834 Mgr. Petr Bláha
44 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
45 0700853 Ing. Michal Kašpar
46 0400595 Ing. Lubomír Štumpf
47 1006373 Bc. Tomáš Karský
48 0013453 Daniel Kolář
49 1007226 Ing. Jan Vykoupil
50 0402659 Mgr. Otakar Pastyřík
51 0602720 Ing. Jan Hejcman
52 1003416 Ing. Petr Ovčáček
53 0014862 Martin Prejza
54 1006574 Ing. Tomáš Holásek
55 1300638 Ing. Oldřich Sobek
56 1007008 Josef Sůkop MBA
57 0003417 Ing. Hynek Bureš
58 0013746 Ing. Rostislav Kulička
59 0014663 Tomáš Kupka DiS.
60 0009564 Ing. Miroslav Böhm
61 0013145 Ing. Petr Kubišta
62 0008440 Josef Turza
63 0602448 Jan Hübner
64 0007645 Ing. Miloš Král
65 1104509 Ing. Markéta Sklarčíková Chovancová
66 0014837 Bc. Lukáš Langenberg
67 1104301 Ing. Jakub Flodr
68 1201746 Ing. Martin Černý
69 0202031 Ing. David Kopeček
70 1000392 Ing. Miloš Černý
71 1400419 Bc. Jaroslav Pata
72 0010598 Josef Vencl
73 0009363 Ing. Petra Machová