Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 2. část - seminář

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 2. část - seminář

 Přednášející: Ing. Helena Bydžovská

Anotace:  ČSN, které rozšiřují a upřesňují návrh instalace v  jednotlivých jednoúčelových zařízeních a v instalacích.

Program: 

  1. Legislativa, harmonizované normy - podrobné vysvětlení řady normy ČSN 33 2000- 7-7xx,
  2. Podrobný rozbor jednotlivých částí řady ČSN 33 2000- 7-7xx,
  3. Diskuse - možnost zacílení na určitou skupinu zařízení - předpokládám fotovoltaické elektrárny, zdravotnické prostory a elektromobilita
  4. Dotazy  a diskuse

Místo konání: přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 8.6.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský 

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT  administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 08062023 , do poznámky: pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář/webinář. Potvrzení o platbě zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Termín
Celková kapacita
68
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
2 0002634 Ing. Milan Melč
3 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
4 1007233 Ivo Koláček
5 0202031 Ing. David Kopeček
6 0006965 Ing. František Stejskal