Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 2. část - webinář

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 2. část - webinář

Přednášející: Ing. Helena Bydžovská

Anotace:  ČSN, které rozšiřují a upřesňují návrh instalace v  jednotlivých jednoúčelových zařízeních a v instalacích.

Program: 

  1. Legislativa, harmonizované normy - podrobné vysvětlení řady normy ČSN 33 2000- 7-7xx,
  2. Podrobný rozbor jednotlivých částí řady ČSN 33 2000- 7-7xx,
  3. Diskuse - možnost zacílení na určitou skupinu zařízení - předpokládám fotovoltaické elektrárny, zdravotnické prostory a elektromobilita
  4. Dotazy  a diskuse

Místo konání: online

Datum konání: 8.6.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT  administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 08062023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. V den přednášky Vám přijdou přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma.  Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz. Pro členy ČKA  administrativní poplatek 500 Kč.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0008577 Ing. Zdeněk Volf
2 1004717 Ing. Jan Hlavatý
3 0014396 Bohdan Sobotka DiS.
4 1400419 Bc. Jaroslav Pata
5 1006834 Mgr. Petr Bláha
6 0012869 Martina Otradovcová
7 0301582 Milan Köstler
8 0010598 Josef Vencl
9 0602448 Jan Hübner
10 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
11 0014164 Ing. Lukáš Jůzl
12 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
13 0601652 Ing. Monika Kopecká
14 1104301 Ing. Jakub Flodr
15 0101168 Martin Kolouch
16 1007008 Josef Sůkop MBA
17 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
18 0010933 Ing. Ivana Fialová
19 0200797 Ing. Petr Kocman
20 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
21 0701362 Ing. Vít Moštěk
22 0015125 Ing. Jan Lukášek Ph.D.
23 0003417 Ing. Hynek Bureš
24 0009541 Ing. Karel Kozel
25 0100368 Ing. Vladimír Soukup
26 1104237 Pavlína Chmielová
27 0015064 Martin Čížek
28 0102356 Ing. Dana Brožová
29 0014837 Bc. Lukáš Langenberg
30 1103982 Ing. Radovan Klima
31 1202456 Aleš Opravil
32 0013145 Ing. Petr Kubišta
33 0014233 Vojtěch Brázda
34 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
35 0401797 Ing. David Škoudlil
36 0202243 Pavel Šíma
37 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
38 0401842 Ing. Pavel Komenda
39 3000034 Ing. Oto Sova
40 0014161 Ing. Josef Mezek
41 1201193 Miroslav Khom
42 1300805 Ing. Petr Dufka
43 0202159 Karel Ulman
44 1301656 Ing. Pavel Markusík
45 0602651 Ing. Jana Bulenová
46 0002103 Ing. Miroslav Paták
47 0701396 Ing. Martin Hrdina
48 1006781 Jiří Novák
49 0011431 Ing. Viktor Lomoz
50 0013370 Ing. Michal Vosáhlo
51 0014904 Ing. Jakub Jirků
52 0001352 Ing. Jiří Bulis
53 0013390 Ing. Ondřej Machek
54 0402680 Bc. Radek Taussig
55 0102681 Bc. Roman Kubo
56 1201746 Ing. Martin Černý
57 0011937 Michal Zbořil