Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 2. část - webinář

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 2. část - webinář

Přednášející: Ing. Helena Bydžovská

Anotace:  ČSN, které rozšiřují a upřesňují návrh instalace v  jednotlivých jednoúčelových zařízeních a v instalacích.

Program: 

  1. Legislativa, harmonizované normy - podrobné vysvětlení řady normy ČSN 33 2000- 7-7xx,
  2. Podrobný rozbor jednotlivých částí řady ČSN 33 2000- 7-7xx,
  3. Diskuse - možnost zacílení na určitou skupinu zařízení - předpokládám fotovoltaické elektrárny, zdravotnické prostory a elektromobilita
  4. Dotazy  a diskuse

Místo konání: online

Datum konání: 8.6.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 08062023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. V den přednášky Vám přijdou přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma.  Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Přístup do zabezpečené části (nustnost pro provední přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0008577 Ing. Zdeněk Volf
2 1004717 Ing. Jan Hlavatý
3 0014396 Bohdan Sobotka DiS.
4 1400419 Bc. Jaroslav Pata
5 1006834 Mgr. Petr Bláha
6 0012869 Martina Otradovcová
7 0301582 Milan Köstler
8 0010598 Josef Vencl
9 0602448 Jan Hübner
10 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
11 0014164 Ing. Lukáš Jůzl
12 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
13 0601652 Ing. Monika Kopecká
14 1104301 Ing. Jakub Flodr
15 0101168 Martin Kolouch
16 1007008 Josef Sůkop MBA
17 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
18 0010933 Ing. Ivana Fialová
19 0200797 Ing. Petr Kocman
20 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek