Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zásady geotechnického inženýrství - seminář

Zásady geotechnického inženýrství

Termín konání:
16.04.2024, 14:00 - 17:00
Místo konání:

Přednáškový sál 1.p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

V průběhu semináře bude posluchačům poskytnut přehled o správném postupu při přípravě stavebního záměru z hlediska geotechniky. Hlavními tématy při přípravě záměru je problematika geotechnického průzkumu, jehož správné provedení je základním předpokladem úspěšnosti celého záměru, a obecné zásady, které je nutné dodržovat při vlastním návrhu. To je obsahem úvodních dvou tematických bloků. Další čtyři bloky se věnují vlastní realizaci záměru a přináší přehled zásad a technologií při provádění stavebních prací. Webinář je koncipován jako úvod do geotechnické problematiky a nemá ambice poskytovat úplný teoretický základ nebo informace vysoce specializovaného charakteru.

Program:

1) Zásady geotechnického návrhu
2) Geotechnický průzkum a legislativa pro jeho provádění
3) Vybrané kapitoly ze zemních prací (základová spára, výkop)
4) Technologie speciálního zakládání
5) Hloubkové zlepšování zemin
6) Hlubinné zakládání

 

Přednášející:

doc. Ing. Jan Masopust, CSc.
Ing. Otakar Krásný
Ing. Lukáš Grünwald
Ing. Jan Ďurove
doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Ing. Jindřich Řičica
Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Ing. Tomáš Ředina

Záznam semináře:
ANO
Podklady z přednášky:
ANO
Organizace:

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Ing. Jitka Ryantová, e-mail: JRYANTOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0003044 Ing. Václav Ureš
2 0701509 Ing. Aleš Šmejda Ph.D.
3 0004864 Ing. Zdeněk Sekyra
4 0000129 Ing. Libor Pokorný
5 1002453 Ing. Eva Hebedová
6 1006323 Ing. Martin Roušar
7 0400354 Ing. František Podliska
8 0010505 Ing. Zbyněk Hýzler
9 0005446 Ladislav Novotný
10 0013701 Ing. Tomáš Ředina