Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zásady navrhování mlatových konstrukcí - seminář

Zásady navrhování mlatových konstrukcí - seminář

Anotace: využití mlatových konstrukcí a konstrukcí z mechanicky zpevněného kameniva ve stavební praxi. Vysvětlení principu navrhování mlatových konstrukcí a konstrukcí z mechanicky zpevněného kameniva ve stavební praxi. Problémy při získání vstupních údajů pro návrh, všeobecné podceňování kvality silniční pláně, podkladních vrstev a projekční chyby při navrhování.

Program: 

 • 14.00 Úvod do tématu semináře
 • 14.10 Mlatové cesty a plochy – návrh (definice, limity pro navrhování) - doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc.
 •  14.50 Mlatové cesty a plochy – požadavky investora a požadavky veřejnosti - Ing. Zuzana Hegmonová
 • 15.30 Mlatové cesty a plochy – technologie (příprava směsi, pokládání mlatové krytové vrstvy, kontrola, údržba) - doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc.
 • 16.15 Mlatové povrchy ve Zlíně  - zkušenosti investora - Ing. Zuzana Hegmonová
 • 16.30 Diskuze
 • 16.40 Komentovaná prohlídka realizovaných mlatových povrchů ve Zlíně - mlatová plocha u hotelu Zlín a u zámku

Přednášející: doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze

Termín: 6. 9. 2022 14.00 - 18.00 hodin

Místo konání: Zlín, přednášková místnost bude upřesněna 

Organizační garant: ČKAIT Zlín, 577431318, zlin@ckait.cz

Akreditace CŽV ČKAIT: Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT.  Počet kreditních bodů: 1

Pro neautorizované osoby ČKAIT

 • přihlášku zašlete na zlin@ckait.cz
 • poplatek 800 Kč na účet ČKAIT: 109270792/0300   
 • VS: datum konání akce (ddmmrrrr)  
 • do poznámky: OK Zlín + Vaše jméno.
 • více info k účasti viz kontakty garanta akce.

Poznámka: Neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1301255 Ing. Rostislav Bajza
2 1302546 Ing. Lenka Greslová
3 1302317 Ing. Josef Vančura
4 1302547 Ing. Šárka Maňasová
5 0012420 Ing. Jiří Hoke
6 1302511 Ing. Zdeněk Vyňuchal
7 1300184 Ing. František Chromčák
8 1300170 Ing. Rudolf Nečas
9 1302282 Ing. Martin Šeďa
10 0013553 Ing. Ondřej Vaculík
11 1302330 Petr Chovanec
12 1201499 Ing. Karel Kuchař
13 1302299 Ing. Martin Pohanka
14 1302221 Ing. Tomáš Holba
15 1302423 Jiří Nezval
16 1301905 Ing. Petr Kydlíček
17 1301490 Ing. Jiří Sýnek
18 0010487 Ing. Hana Tůmová
19 1301960 Ing. Petr Hlaďák
20 1301956 Michal Ohnutek
21 1302433 David Gargulák
22 1301467 Ing. Ludmila Rosíková
23 1300890 Ing. Karel Klement
24 1300814 Ing. Tomáš Formánek
25 1302050 Ing. Zdeněk Navrátil
26 1301548 Ing. Viktor Dynka
27 1301441 Ing. Radek Bednařík
28 1302027 Ing. Marek Vičánek