Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zásady navrhování otvorových výplní - webinář

Zásady navrhování otvorových výplní - webinář

Současné pozemní stavitelství dominantně míří na maximalizaci energetických úspor v provozu budov. Výplně otvorů jsou v tomto ohledu nejslabším článkem a proto musí být předmětem zájmu každého stavebníka, projektanta i zhotovitele. Zejména okna musí splňovat často protichůdné požadavky a jsou na nich uplatňovány komplexní požadavky ve smyslu platných stavebních předpisů –

 • Nařízení EU č. 305/2011
 • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb.
 • Příslušné normy.

Tyto požadavky jsou:

 1. Mechanická odolnost a stabilita – zatížení větrem, vlastní hmotností, nárazem…
 2. Požární bezpečnost – požární předěly…
 3. Hygiena, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí – ochrana před zatékáním vody, požadavky tepelně technické, světelně technické, zvukoizolační, požadavky na větrání….
 4. Ochrana proti hluku a vibracím – požadavky zvukoizolační….
 5. Bezpečnost při provádění a užívání  - bezpečnost při údržbě…
 6. Úspora energie a tepelná ochrana – požadavky na maximalizaci úspor energie…

Webinář je určen primárně pro AO ale i pro ostatní subjekty – stavebníky, výrobce oken, stavební firmy…

 

Přednášející zaměstnanci SF VUT Brno:

Ing. Marie Rusinová, Ph.D.

Ing. František Vajkay, Ph.D.

Ing. František Vlach, Ph.D.

 

Program

13.00       -       Zahájení webináře

                       Ing. Vlastimil Moucha, OK ČKAIT Pardubice

13.05      -        Zásady navrhování otvorových výplní – 1. blok

 • Výplně otvorů včetně souvisejících zařízení.
 • Materiálové varianty.
 • Požadavky platných předpisů.                

15.00      -        Přestávka

15.10      -        Zásady navrhování otvorových výplní – 2. blok

 • Detaily provedení výrobků.
 • Detaily osazení (zabudování) výrobků.
 • Nejčastější vady a poruchy.

17.00      -        Závěr webináře

Termín
Celková kapacita
800
Přístup do zabezpečené části (nustnost pro provední přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0014827 Jan Chládek
2 0701415 Ing. Petr Zběhlík
3 0701726 Ing. Jaroslav Štípek
4 0013424 Ing. Radslav Pivoňka
5 0701466 Ing. David Vostřák
6 0003246 Petr Plachý
7 0701523 Ing. David Pilný
8 0700461 Jan Hlaváč
9 0701512 Ing. Tomáš Moudrý
10 0701436 Ing. Zbyněk Chmela
11 0701602 Ing. Ivan Pešl
12 0701724 Ing. Ondřej Lux
13 0701122 Ing. Šárka Stačinová
14 0009771 Ing. Jaroslava Šudová
15 0701596 Ing. Jan Král
16 0701229 Ing. Martin Vašina
17 0701244 Ing. Lukáš Stejskal
18 0700281 Miroslav Manžel
19 0701269 Ing. Aleš Ježek Ph.D.
20 0701086 Ing. Radim Loukota
21 0701291 Ing. Miroslav Čermák
22 0700503 Ing. Jaroslav Doležal
23 0700706 Ing. Milan Peškar
24 0009541 Ing. Karel Kozel
25 1100781 Ing. Jan Krőmer
26 1004619 Ing. Petr Janulík
27 0011689 Martin Langr
28 0002131 Ing. Zdeněk Kettner
29 0009896 Ing. Hamza Abuzarad
30 0013969 Ing. Petr Janeček
31 0010890 Ing. David Rezek
32 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
33 0001104 Ing. Jiří Bednařík
34 0000641 Ing. Jana Hejnalová
35 0201030 Ing. Ivo Mikáska
36 0102026 Ing. Milada Skládalová Hálková
37 0008793 Ing. Stanislav Staněk Ph.D.
38 0201884 Michal Drnek
39 0300875 Ing. Luboš Kadaně
40 0013962 Ondrej Zahoranský
41 1002628 Lubomír Daníček
42 0501499 Ing. Ladislav Knébl
43 0202245 Ing. Pavel Janout
44 0010446 Ing. Martin Perlík
45 0202379 Ing. Petr Blažek
46 1004924 doc. Ing. Miloš Kalousek Ph.D.
47 0602414 Libor Klubal DiS.
48 1200575 Ing. Ladislav Kašpar
49 1302256 Ing. Kamil Beňo
50 0011790 Ing. Jakub Kozák
51 1301630 Martin Trtek
52 1002081 Ing. Ladislav Křemeček
53 0401568 Ing. Lubomír Potenec
54 0500632 Ing. Josef Ježek
55 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
56 1005473 Jan Rolínek
57 0200640 Ing. Jan Bertl
58 1007112 Ing. Ondřej Vlach
59 1104361 Ing. Jakub Guňka
60 0602344 Ing. Tomáš Valášek
61 1200594 Ing. Milan Ertl
62 1301756 Ing. Tomáš Hubík
63 1301361 Ing. Jaroslav Mikulík
64 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
65 1102979 Ing. Kateřina Kubenková
66 0402259 Ing. Lukáš Fidler
67 1400187 Ing. František Komínek
68 1400269 Ing. Petr Nekovář
69 0701555 Ing. Pavla Pawerová
70 0600403 Ing. Jaroslav Novotný
71 0009000 Ing. František Rulík
72 0100052 Ing. Aleš Janoušek
73 1104494 Markéta Přívratská
74 1400780 Ing. Radim Bajer
75 0101848 Ing. Pavel Vyskočil
76 0600731 Ing. Vladislav Jána
77 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
78 0300500 Pavel Žižka
79 1007020 Filip Vaníček
80 0401086 Jiří Ihnaťuk
81 0006740 Ing. Michaela Šteigerová
82 1200636 Ing. Karel Grabovský
83 0006224 Jan Žižka
84 1400251 Michal Vorel
85 0601516 Ing. Lubomír Jakl
86 0101588 Ing. Radek Pernekr
87 1202310 Ing. Marek Pavel
88 0402705 Petr Melichar
89 1302326 Ing. Radek Olšák
90 0201818 Lukáš Hořínek
91 0301217 Ing. Jiří Benda
92 1002302 Ing. Pavel Pejchal CSc.
93 1006349 Ing. Michal Suchna
94 1007411 Ing. Jan Dolejš
95 0008683 Ing. Martina Loskotová
96 0700040 Ing. Tomáš Doleček
97 0008247 Dalibor Stejskal
98 0003371 Ing. Jiří Zuman
99 0201442 Martin Vild
100 0202339 Ing. Martin Bernas
101 0600566 Rudolf Marek
102 1003010 Ing. Martin Müller
103 1400656 Jaroslav Trojan
104 0400330 Ing. Radko Benda
105 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
106 0008278 Bohumil Bartuněk
107 1003308 Ing. Petr Češka
108 1200046 Ing. Vladimír Šťastný
109 1002949 Ing. Antonín Pokorný
110 1202457 Ing. Kristýna Langerová
111 0012059 Ing. Vít Dolejší
112 0602349 Ing. Luboš Režný
113 0602884 Ing. Tomáš Höchsmann
114 0005251 Ing. Robert Hajný
115 1202123 Ing. Marta Janošíková
116 0012540 Ing. Jan Petříček
117 0014087 Ing. Tomáš Janata
118 0700576 Ing. František Češka
119 0008184 Roman Šilar
120 0012808 Ing. Pavel Slezák
121 1000087 Ing. Jiří Kostečka
122 0002801 Ing. František Smetana
123 0010910 Ing. Dita Hejzlarová
124 0201519 Ing. Jiří Růžička
125 0015237 Ing. Jiří Valášek
126 0401680 Martin Kyselovič
127 0010164 Ing. Zdeněk Čech
128 0201970 Renata Součková
129 1101679 Jaroslav Tomáš
130 0102366 Ing. Vladislav Šimek
131 0010865 Ing. Petr Malík
132 1104548 Ing. Tomáš Zelenka
133 1302066 František Hruboň
134 0010397 Ing. Monika Votoček
135 1301157 Jan Čop
136 0014681 Ing. arch. Tomáš Vokoun
137 0014981 Ing. Charlotte Nedvědová
138 1004434 Ing. Josef Vlk
139 1004845 Ing. David Surýnek
140 0011963 Ing. Petr Neufuss
141 0601182 Ing. Jan Helbich
142 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
143 0602159 Ing. arch. Zdeněk Hanuš
144 0010294 Ing. Petr Škola
145 1301777 Ing. Pavel Zapletal
146 0009422 Ing. Ludmila Pánková
147 0701394 Ing. Jan Svoboda
148 1200077 Miloslav Petrů
149 0201680 Zdeněk Wiener diplomovaný technik
150 1002326 Ing. Ivana Imrišová
151 0401599 Ing. Jaroslav Horák
152 0400963 Ing. Antonín Wachtel
153 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
154 0202449 Ing. Zdeňka Raiserová DiS.
155 0600593 Ing. Václav Hynek
156 0601437 Otto Sedral
157 0009183 Ing. Pavel Minář
158 1103212 Ing. Tomáš Matýsek
159 1301192 Josef Pončík
160 1301924 Ing. Pavel Kučera