Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zasklívání balkónů, lodžií a teras finským systémem Lumon - seminář - zrušen

Zasklívání balkónů, lodžií a teras finským systémem Lumon - seminář - zrušen

Seminář je zrušen, nový termín bude v roce 2021.

Přednášející: František Poloprudský

Anotace: Prezentace v první části semináře představí finského dodavatelem zasklívacích systémů Lumon Oy, dále výhody zasklívání z pohledu designu, energetických úspor, životního prostředí a bezpečnosti. V druhé části prezentace budou představeny jednotlivé systémy a technická řešení systémů u novostaveb i renovovaných budov.

Program

 1. Úvod
 • Použití a výhody zasklívání balkónů, lodžií a teras budov
 • Systém výroby, výsledky testů a výzkumu použitých materiálů

 

 1. Produkty a řešení
 • Lumon 5 – systém zasklívání balkónů a lodžií
 • Lumon 6 – systém zasklívání balkónů a lodžií
 • Lumon 6T, 7T – systém zasklívání teras
 • Zábradlí sloupkové pro balkóny a lodžie
 • Zábradlí bezsloupkové pro balkóny a lodžie

 

 1. Vliv zasklívání na požární bezpečnost stavby
 2. Vliv zasklívání na větrání přilehlých obytných místností
 3. Projektování jednotlivých prvků systému u novostaveb a rekonstrukcí
 4. Diskuze

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 11.11.2020

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

 

 

 

 

Termín