Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zasklívání balkónů, lodžií a teras finským systémem Lumon - ZRUŠENO

Zasklívání balkónů, lodžií a teras finským systémem Lumon - ZRUŠENO

Přednášející: František Poloprudský

Anotace: Prezentace v první části semináře představí finského dodavatelem zasklívacích systémů Lumon Oy, dále výhody zasklívání z pohledu designu, energetických úspor, životního prostředí a bezpečnosti. V druhé části prezentace budou představeny jednotlivé systémy a technická řešení systémů u novostaveb i renovovaných budov.

Program

 1. Úvod
  1. Použití a výhody zasklívání balkónů, lodžií a teras budov
  2. Systém výroby, výsledky testů a výzkumu použitých materiálů
 2. Produkty a řešení
  1. Lumon 5 – systém zasklívání balkónů a lodžií
  2. Lumon 6 – systém zasklívání balkónů a lodžií
  3. Lumon 6T, 7T – systém zasklívání teras
  4. Zábradlí sloupkové pro balkóny a lodžie
  5. Zábradlí bezsloupkové pro balkóny a lodžie
 3. Vliv zasklívání na požární bezpečnost stavby
 4. Vliv zasklívání na větrání přilehlých obytných místností
 5. Projektování jednotlivých prvků systému u novostaveb a rekonstrukcí
 6. Diskuze

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 30.9.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 30092021 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Registrace nečlenů je možná do:  27.9.2021

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
68