Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zatížitelnost a přechodnost drážních mostů - část 3. - webinář

Zatížitelnost a přechodnost drážních mostů - část 3. - webinář

Cyklus tří na sebe navazujících webinářů.
 

Cílem školení je specializované vzdělávání odborníků (primárně s oborem autorizace Mosty a inženýrské konstrukce) zabývajících se problematikou hodnocení existujících mostů, konkrétně určováním zatížitelnosti a přechodnosti drážních mostů.


Část 3/3 – Ocelové a spřažené ocelobetonové konstrukce (4. 11. 2021 od 14:00)

Diagnostický průzkum ocelových konstrukcí (45 min)
doc. Ing. P. Ryjáček, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Průzkumné práce na ocelových konstrukcích, způsoby jejich zadávání a vyhodnocování

Hodnocení existujících ocelových a ocelobetonových konstrukcí (75 min)
doc. Ing. P. Ryjáček, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Ing. M. Vlasák, SUDOP Praha, a.s.

Zásady hodnocení existujících ocelových a ocelobetonových konstrukcí z pohledu určování zatížitelnosti a přechodnosti.

Kombinovaná odezva mostu a koleje (45 min)
Ing. M. Vlasák, SUDOP Praha, a.s.
Kombinovaná odezva koleje a mostu z pohledu určování zatížitelnosti a přechodnosti mostů, způsoby analýzy a zavedení do výpočtu.


Celý cyklus "ZATÍŽITELNOST A PŘECHODNOST DRÁŽNÍCH MOSTŮ" je rozdělen na tyto části:


ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
4. 11. 2021 od 14 hod. (délka trvání 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


 


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Termín
Celková kapacita
40
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0010767 Ing. Marián Múdry
2 0601500 Ing. Jiří Viesner
3 0014094 Ing. Štěpán Jakeš
4 0011301 Ing. Jan Fojt Ph.D.
5 1006475 Ing. Libor Kožik
6 1202084 Ing. Ondřej Volák
7 1201998 Ing. Gabriela Handlová
8 0011337 Roman Pejskar
9 0602469 Ing. Václav Podlipný
10 0012829 Ing. Pavel Očadlík
11 1103744 Ing. Martin Chrástek
12 1006556 Ing. Martin Chaloupka
13 0010760 Ing. Petr Bílek
14 0602705 Ing. Jan Mařík Ph.D., Ing.Paed.IGIP
15 1104311 Ing. Jakub Horut
16 1202239 Ing. Petr Šedivý
17 0501215 Ing. Petr Řezka
18 0402181 Ing. Martin Klomínský
19 0001853 Ing. Miroslav Hubka
20 0010133 Ing. Pavel Kormaňák
21 0009883 Ing. Pavel Štěpán
22 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
23 3000191 Mgr. Dušan Čižmár
24 1201778 Ing. Radim Dostál
25 0601877 Ing. Jan Fiala
26 1004766 Ing. David Marván
27 1003985 Ing. Petr Nečesal
28 1006752 Ing. Tomáš Hollý
29 0402483 Ing. Martin Plšek
30 0012665 Ing. Marek Pelant
31 0009674 Ing. Tomáš Martinek
32 1006766 Ing. Jiří Musil Ph.D.
33 0402549 Ing. Jakub Sláma
34 0102551 Ing. Emanuel Novák
35 0600809 Ing. Ivan Šír
36 0102364 Martin Tůma DiS.
37 0014130 Ing. Klára Horáková
38 1103816 Ing. Jakub Čech
39 0102334 Ing. Vít Hošek
40 1101121 Ing. Richard Žák
41 0011023 Ing. Jan Blažek
42 0006950 Ing. Miloš Novák
43 0101119 Ing. Jaroslav Švec
44 1103443 Ing. Jiří Zavadil Ph.D.
45 0008264 Ing. Jan Čapek
46 1002664 Ing. Vojtěch Konečný
47 0012059 Ing. Vít Dolejší
48 1006349 Ing. Michal Suchna
49 0102007 Ing. Milan Hojgr