Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ze zvláštního zasedání Technické komise ČKAIT

Ze zvláštního zasedání Technické komise ČKAIT

Technická komise ÚNMZ pro stavební výrobky, kde ČKAIT zastupuje Ing. Lubomír Keim, CSc., požádala o zaslání pozice Komory k novému návrhu Nařízení EP a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1020 a zrušuje nařízení (EU) č. 305/2011.

Na jednání Technické komise ČKAIT dne 11. dubna 2022 byly diskutovány názory na uvedený návrh z pohledu výkonu vybraných činností ve výstavbě. Návrh přináší zásadní změny v pojetí požadavků na výrobky při jejich uvádění a dodávání na trh EU i v požadavcích na dokumenty vydávané výrobci stavebních výrobků. Obsáhlejší informace o tomto dokumentu bude publikována ve Zprávách a informacích ČKAIT.

Zájemci mohou dokument nalézt v anglickém znění na stránkách Evropské komise https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49315.

 

Ing. Lubomír Keim, člen Technické komise ČKAIT