Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZELENÁ ÚSPORÁM - přehled členů ČKAIT

ZELENÁ ÚSPORÁM - přehled členů ČKAIT

Na www.ICE-ckait.cz mají autorizované osoby v oborech PS, TPS a TZS možnost se zapsat do Přehledu členů oprávněných k činnostem v rámci programu ZELENÁ ÚSPORÁM. Do Přehledu můžete uvést kontaktní údaje (email,telefon).
22. 05. 2009