Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zelené střechy: ekonomika, údržba, poruchy a fotovoltaika - webinář

Zelené střechy: ekonomika, údržba, poruchy a fotovoltaika

Termín konání:
11.03.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Online

Anotace:

Tento webinář poskytne hlubší vhled do ekonomických aspektů spojených se zelenými střechami, zahrnující náklady, přínosy a dlouhodobou životnost. Dále se zaměří na vliv zelených střech na tržní hodnotu nemovitosti a rozbor vztahu mezi zelení v okolí budovy a atraktivitou pro potenciální kupce či nájemníky.

V další části se seminář zaměří na údržbu zelených střech a praktické souvislosti s navrhováním.

Na ukázkách navržených i realizovaných projektů budou rozebírány vady a poruchy zelených střech spolu s doporučeními, jak se chybám vyvarovat. Správný návrh a provedení je zásadní pro dlouhodobou udržitelnost vegetace na konstrukci.

V rámci trendů a inovací se seminář zaměří na nové synergické přístupy, jako jsou biosolární zelené střechy (kombinace s fotovoltaikou) či biodiverzitní zelené střechy zaměřené na podporu vysoké druhové pestrosti. Tyto inovativní přístupy představují nový směr ve vývoji zelených střech a zvýrazňují možnosti spojení udržitelného životního prostředí s energetickou efektivitou.

Budou představeny příklady a příběhy úspěšných realizací z České republiky i ze zahraničí, které ilustrují různé přístupy a designové koncepty zelených střech. Tyto příklady budou inspirovat účastníky a poskytnou jim praktické znalosti získané z reálných projektů, což může sloužit jako podnět pro jejich vlastní tvorbu a plánování.

Tento seminář je určen pro profesionály v oblasti stavebnictví, architektury a developmentu, kteří chtějí rozšířit své povědomí o ekonomických, tržních a dalších trendech spojených se zelenými střechami a hledají inspiraci pro inovativní a udržitelné projekty.

Program:
  • ekonomická stránka zelených střech (náklady, přínosy, životnost)
  • vliv zelené střechy a zeleně v okolí budovy na tržní hodnotu nemovitosti
  • údržba zelených střech
  • vady a poruchy zelených střech
  • trendy a synergie (biosolární zelené střechy – kombinace s fotovoltaikou, biodiverzitní zelené střechy – zaměřené na vysokou druhovou pestrost)
  • příklady zdařilých realizací z ČR i ze zahraničí
Přednášející:

Ing. Pavel Dostal

Záznam webináře:
ANO
Opožděný start:
ANO
Opožděný start do:
Podklady z přednášky:
NE
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 11032024 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Zájemci podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Technicky zajišťuje:

Středisko informačních technologií ČKAIT
e-mail: webinare@ckait.cz, tel.: 227 090 333

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Technické informace a požadavky:
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
Datová linka: >1 Mb/s
Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1202500 Ing. Ondřej Trochta
2 0102494 Ing. Tomáš Čihák
3 0202191 Ing. Tomáš Aschenbrenner
4 1301917 Ing. Miroslav Lajda
5 1007292 Ing. Jakub Kovaříček
6 1104118 Ing. arch. Lukáš Richter
7 0102356 Ing. Dana Brožová
8 0101884 Ing. Václav Kozler
9 0602982 Ing. Radka Škaldová
10 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
11 0301483 Ing. Michal Bernát
12 0014828 Ing. arch. Vít Štěpán
13 0202056 Jiří Aulík
14 1007494 Ing. Pavel Blažek
15 0601182 Ing. Jan Helbich
16 0012024 Ing. Tomáš Faltus
17 1002933 Ing. Miroslav Tomala
18 0602651 Ing. Jana Bulenová
19 1301844 Ing. Tomáš Macík
20 1001444 Ing. Jan Heralecký
21 0006985 Milan Kdolský
22 1006579 Ing. Petr Vedra
23 0010598 Josef Vencl
24 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
25 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
26 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
27 1104312 Vladimír Nasadil
28 0202243 Pavel Šíma
29 0102411 Pavel Štolba
30 0601714 Ing. Klára Kopsová Neumeisterová
31 0102412 Petr Dvořák
32 1101256 Ing. Božena Lusková
33 1002272 Ing. Jana Sedláčková
34 0015299 Ing. Kateřina Tomanová
35 0006107 Ing. Jiří Bulíček
36 0001103 Ing. Luboš Kotlář
37 1007539 Ing. Jindřich Galata
38 0501370 Ing. Michal Drobník
39 0012053 Ing. Pavel Štěpán
40 0300921 Ing. Jiří Pražák
41 1006495 Ing. Šárka Justová
42 0014764 Ing. Michaela Kenížová
43 0201760 Ing. Radek Knobloch
44 1101806 Ing. Jiří Šafarčík
45 0401592 Michal Koblížek
46 0013907 Ing. Vít Zelikov
47 0015361 Ing. Vojtěch Zmek
48 1302110 Ing. Tomáš Kročil
49 1400771 Ing. Marek Svoboda
50 0202255 Jaromír Jaren DiS.
51 0012059 Ing. Vít Dolejší
52 1202148 Ing. Marek Kovář
53 0602920 Ing. Marek Lokvenc
54 1007162 Ing. Róbert Tomov
55 1006232 Ing. Jiří David
56 0500491 Günter Hanisch
57 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
58 0011175 Ing. Petr Mužík
59 1100338 Ing. Petr Tomeš
60 0101315 Ing. Vladimír Sedlák
61 1007109 Ing. Aleš Kupča
62 0003891 Miloš Fišer
63 0500632 Ing. Josef Ježek
64 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
65 0201684 Pavel Mleziva
66 0011092 Ing. Viktor Remiš
67 0601652 Ing. Monika Kopecká
68 0602852 Ing. Samuel Balcar
69 1006873 Ing. Alojz Papp
70 0006224 Jan Žižka
71 0500348 Ing. Aleš Vacek
72 1201219 Ing. Radovan Hošek
73 0102499 Bc. Tomáš Plachý
74 0100898 Ing. Vladislav Janda
75 0202401 Ing. Michal Jarolím
76 0009896 Ing. Hamza Abuzarad
77 1103746 Ing. Jan Tureček Ph.D.
78 0301546 Ing. Andrea Sládečková
79 1006665 Ing. Dalibor Kianička
80 0014564 Ing. Zdeněk Brůžek
81 1006649 Ing. Jan Lehnert
82 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
83 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
84 0012970 Ing. Jan Pokorný
85 1005667 Ing. Petr Válek
86 1006726 Ing. Věra Krupanská
87 1004062 Ing. Drahomíra Matějáková
88 0600170 Ing. Michal Fenyk
89 0012655 Ing. Petr Dvořák
90 0501246 Ing. Stanislav Šéfr
91 0701542 Ing. Petr Lenoch
92 0401726 Jiří Bauer
93 1301361 Ing. Jaroslav Mikulík
94 0300772 Petr Pařízek
95 0401680 Martin Kyselovič
96 0101674 Pavel Běle
97 1005421 Ing. Jan Zelinka
98 1005341 Ing. Tomáš Sobotka
99 0602962 Ing. arch. Matěj Matyáš
100 1102643 Vratislav Bajgar
101 1201225 Ing. Jan Vrána
102 0003634 Ing. Jaroslav Smolík
103 0701746 Ing. Ondřej Chvála DiS.
104 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
105 1007599 Ing. František Jurka
106 0013154 Ing. Iveta Myšková
107 1102551 Ing. Pavel Kyška
108 0500077 Ing. Vladislav Bambuch
109 1103635 Ing. Martin Robenek
110 0301486 Ing. Zdeněk Netopilík
111 1001318 Ing. Libor Řehoř
112 0014656 Ing. Miroslav Pokorný
113 0202374 Ing. Marek Chval
114 0013429 Ing. Markéta Šedivá
115 1006558 Ing. Karel Bursík
116 0701668 Ing. Lukáš Kovář
117 0008617 Ing. Tomáš Žáček
118 1005107 Ing. Roman Čadeni
119 1007616 Ing. Marek Krištof
120 1007022 Ing. Pavel Pavlátka Ph.D.
121 0013533 Ing. Marek Šaroch
122 0602960 Ing. Andrea Podlužanská
123 0701535 Ing. Martin Šabata
124 1006324 Ing. Jiří Vranečka
125 0602763 Vít Hynek DiS.
126 0000641 Ing. Jana Hejnalová
127 1400777 Ing. Tomáš Kadlec
128 1002626 Ing. Václav Morava
129 0002534 Ing. Tomáš Rybín
130 1102234 Ing. Břetislav Piprek
131 0500347 Ing. Jiří Vaněk
132 0500947 Ing. Tomáš Bém
133 0013847 Ing. Jaroslav Pekař
134 0402591 Ing. Jitka Gazdová
135 0014322 Ing. Jakub Horner
136 0602720 Ing. Jan Hejcman
137 0009965 Jan Matušek
138 0014643 Ing. arch. Jakub Jakubec
139 1007323 Ing. Bc. Marek Juříček
140 0011136 Ing. Radek Veselý
141 0102750 Ing. Tomáš Štemberk
142 0202458 Ing. Martin Košťál
143 0014390 Ing. Martin Stukbauer
144 1103708 Ing. Pavel Krupička
145 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
146 1102975 Ing. Petr Bortlík
147 0012612 Ing. Michal Hatlák
148 0015279 Ing. Věra Pichlíková
149 0014775 Ing. Miroslav Šusták
150 1102993 Ing. Martin Síč
151 0012544 Lukáš Toth
152 0009183 Ing. Pavel Minář
153 0202483 Vojtěch Novotný
154 1202466 Ing. Mikuláš Škrach
155 0701740 Ing. Martin Řehák
156 0012559 Ing. Ondřej Kaplan
157 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
158 0014488 Ing. Štěpán Rinn
159 1003624 Ing. Eva Cimflová
160 0004817 Pavel Syrový
161 0014101 Ing. Lenka Vindušková
162 0701336 Ing. Miroslav Kubeš
163 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
164 0014360 Ing. Oksana Kvachan
165 0015161 Ing. Bohuslav Friedrich
166 1104260 Martin Sedláček
167 1002081 Ing. Ladislav Křemeček
168 0000409 Ing. Pavel Procházka
169 0301610 Ing. Věra Tomsová
170 0102730 Ing. Roman Křivohlávek
171 1201481 Ing. František Klapka
172 1103552 Ing. Jakub Rakus
173 1003618 Ing. Ivan Kučera
174 0001352 Ing. Jiří Bulis
175 1007264 Ing. Michal Šenkeřík
176 0602380 Kamil Tříska
177 1400556 Ing. Miloslav Beran
178 1301987 Ing. Josef Brand
179 1004155 Ing. Jiří Rous
180 0008683 Ing. Martina Loskotová
181 1104007 Lukáš Fabiánek
182 0014737 Kamil Hodický PhD.
183 1004544 Ing. Přemysl Toul
184 0009643 Ing. Jaromír Brunhofer
185 0101934 Pavel Svoboda
186 0402348 Ing. Jan Chocholouš
187 1007355 Ing. Petra Rybková
188 0400717 Ing. Vlastimil Vedral
189 0201147 Ing. Karel Eliášek
190 1006603 Ing. Petr Auf
191 0014055 Ing. Jan Vopička
192 1004061 Tomáš Konrád
193 0014728 Ing. Juraj Mrázik
194 1104431 Ing. Tomáš Galęziok
195 0701569 Ing. Pavel Hrobař
196 0102636 Ing. Tomáš Brožek
197 0201177 Pavel Ulč
198 0013694 Ing. arch. David Bartoš
199 1301756 Ing. Tomáš Hubík
200 0011432 Ing. Lubomír Krov Ph.D.
201 0201094 Ing. Petr Lavička
202 0401086 Jiří Ihnaťuk
203 1004929 Ing. Petr Březina
204 1302253 Ing. David Zapletal
205 1301478 Ing. Miroslav Rochovanský
206 1201249 Ing. Roman Václavík
207 0202252 Ondřej Boublík
208 0201519 Ing. Jiří Růžička
209 0202400 Jaromír Adámek
210 0011211 Ing. Petr Sadlon
211 1007408 Ing. Čeněk Bartek
212 0014044 Ing. Jan Vecko
213 0009294 Ing. Jiří Houda
214 0202447 Jan Valenta
215 0012663 Ing. Martin Kozojed
216 0202354 Stanislav Beneš
217 0015420 Ing. Dmitrij Arbuzov
218 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
219 1301549 Ing. Petr Baxa
220 1301644 Ing. Luděk Onderka
221 1104361 Ing. Jakub Guňka
222 0014239 Ing. Martin Novák
223 0202233 Ing. Jiří Brunclík
224 0012062 Milan Valeš
225 1104128 Ing. Štěpán Vodička
226 0012429 Ing. Martin Lischka
227 0010504 Ing. Kamil Švorc
228 0008023 doc. Ing. Roman Šafář
229 1006751 Ing. Martin Valášek
230 1004604 Ing. Markéta Sedláková Ph.D.
231 0013731 Ing. Josef Brabec
232 0602887 Ing. arch. Martin Jireš
233 0013167 Ing. Jan Lipovčan
234 1007345 Ing. Martin Dokulil
235 0008388 Ing. Filip Nehonský
236 0014711 Ing. Pavel Běloušek
237 0014028 Ing. Michal Bruzl
238 0014437 Ing. Martin Rajnoch
239 0012497 Ing. Tomáš Záhora
240 0013260 Ing. Petr Zemina
241 0012416 Ing. Petr Adam
242 0003371 Ing. Jiří Zuman
243 0011622 Ing. Michal Kopecký
244 0008569 Ing. Martin Butor
245 0013219 Ing. Mária Vaňková
246 0010373 Ing. Jaroslav Hovorka
247 1400102 Ing. Zdeněk Cihlář Ph.D.
248 0013604 Ing. arch. Jan Zemek
249 0012263 Ing. Radek Šárovec
250 0007750 Ing. Miroslav Peltan
251 0006966 Ing. Bohumil Bydžovský
252 0012299 Ing. Jiří Velebil
253 0015182 Ing. Tomáš Procházka
254 0010502 Ing. Jaroslav Jankovský
255 0013410 Ing. Ondřej Novotný
256 0011858 Tomáš Kotrba
257 0009688 Ing. Jiří Sudík
258 0013313 Jakub Stočes
259 0007121 Ing. Michal Zajíček
260 0012307 Martin Masopusta
261 0015294 Ing. Matěj Vlček
262 1006820 Ing. Martin Kužela
263 0014655 Jan Čurda DiS.
264 0013889 Ing. Jaromír Hadrava
265 0002382 Ing. Dalibor Zikeš
266 0012875 Bc. Jan Jirsa DiS.
267 0004183 Ing. Zdeněk Jetmar
268 0001970 Ing. Milan Molík
269 0014103 Jan Prislinger
270 0015354 Ing. Jan Friedrich
271 0013025 Ing. Petr Zeman
272 0012812 Ing. Jakub Stejskal
273 1007294 Ing. Martin Galeta
274 0014765 Ing. Martin Škopek
275 1000392 Ing. Miloš Černý
276 0010294 Ing. Petr Škola
277 0014904 Ing. Jakub Jirků
278 0008649 Mikuláš Cylek
279 0102637 Ing. Tomáš Vrbka
280 1002350 Ing. Jiří Pospíšil
281 0011708 Ladislav Krešne
282 0004919 Ing. Petr Unger
283 1006346 Ing. Jan Špatný
284 0012719 Ing. Roman Květoň
285 0011055 Ing. Květa Kousalová
286 0015058 Ing. Jan Šmolík
287 1005507 Ing. David Bečkovský Ph.D.
288 0301620 Ing. Jan Jablončík
289 0012103 Ing. Monika Najmanová
290 0015320 Ing. Alex Podgornych
291 0011862 Ing. Radek Bělohlávek
292 1302001 Ing. Marek Jakub Řezáč
293 0015453 Ing. Jan Hnízdil
294 1301537 Ing. Karel Vítek
295 0007660 Ing. Vít Lerl
296 1103796 Ing. Pavel Srkal
297 1104509 Ing. Markéta Sklarčíková Chovancová
298 0011671 Ing. Roman Franěk
299 0011903 Ing. Jana Carvová
300 0015440 Ing. Zdeněk Janovský
301 0008446 Ing. Martin Polák
302 1102792 Ing. Libor Filín
303 0015125 Ing. Jan Lukášek Ph.D.
304 0015111 Ing. Lukáš Kulich
305 0014441 Ing. Tomáš Senohrábek
306 0700952 Ing. Jiří Kučera
307 0601681 Ing. Josef Darmovzal
308 0501517 Ing. Jan Šefčík
309 1006349 Ing. Michal Suchna
310 1006004 Ing. Petr Choutka
311 1005035 Ing. Jaroslav Vlach
312 0014841 Ing. Tomáš Matula
313 0014957 Ing. Filip Saturka
314 1302477 Eva Müllerová
315 1102253 Ing. Dušan Kolek
316 0015335 Ing. Stanislav Rada
317 0012977 Ing. Jan Weigl
318 1100118 Ing. Jaroslav Lacheta
319 0202200 Ing. Jan Zíka
320 0500499 Ing. Jiří Novotný
321 0201034 Ing. Oldřich Blinkal
322 1302558 Ing. arch. Ondřej Baloušek
323 1006002 Bc. Miroslav Skoupý
324 0002679 Ing. Petr Roubíček
325 0010993 Ing. Markéta Vajnerová
326 0500867 Ing. Petr Mocák
327 0501407 Ing. Martina Kurková
328 1005023 Ing. Petr Hajduk
329 1004315 Ing. Ivana Minářová
330 0602166 Ing. Oldřich Kalvoda
331 1103560 Ing. arch. et Ing. Marcel Kupka