Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zelené střechy: ekonomika, údržba, poruchy a fotovoltaika - seminář

Zelené střechy: ekonomika, údržba, poruchy a fotovoltaika

Termín konání:
11.03.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Tento seminář poskytne hlubší vhled do ekonomických aspektů spojených se zelenými střechami, zahrnující náklady, přínosy a dlouhodobou životnost. Dále se zaměří na vliv zelených střech na tržní hodnotu nemovitosti a rozbor vztahu mezi zelení v okolí budovy a atraktivitou pro potenciální kupce či nájemníky.

V další části se seminář zaměří na údržbu zelených střech a praktické souvislosti s navrhováním.

Na ukázkách navržených i realizovaných projektů budou rozebírány vady a poruchy zelených střech spolu s doporučeními, jak se chybám vyvarovat. Správný návrh a provedení je zásadní pro dlouhodobou udržitelnost vegetace na konstrukci.

V rámci trendů a inovací se seminář zaměří na nové synergické přístupy, jako jsou biosolární zelené střechy (kombinace s fotovoltaikou) či biodiverzitní zelené střechy zaměřené na podporu vysoké druhové pestrosti. Tyto inovativní přístupy představují nový směr ve vývoji zelených střech a zvýrazňují možnosti spojení udržitelného životního prostředí s energetickou efektivitou.

Budou představeny příklady a příběhy úspěšných realizací z České republiky i ze zahraničí, které ilustrují různé přístupy a designové koncepty zelených střech. Tyto příklady budou inspirovat účastníky a poskytnou jim praktické znalosti získané z reálných projektů, což může sloužit jako podnět pro jejich vlastní tvorbu a plánování.

Tento seminář je určen pro profesionály v oblasti stavebnictví, architektury a developmentu, kteří chtějí rozšířit své povědomí o ekonomických, tržních a dalších trendech spojených se zelenými střechami a hledají inspiraci pro inovativní a udržitelné projekty.

Program:
  • ekonomická stránka zelených střech (náklady, přínosy, životnost)
  • vliv zelené střechy a zeleně v okolí budovy na tržní hodnotu nemovitosti
  • údržba zelených střech
  • vady a poruchy zelených střech
  • trendy a synergie (biosolární zelené střechy – kombinace s fotovoltaikou, biodiverzitní zelené střechy – zaměřené na vysokou druhovou pestrost)
  • příklady zdařilých realizací z ČR i ze zahraničí
Přednášející:

Ing. Pavel Dostal

Záznam semináře:
ANO
Podklady z přednášky:
NE
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 11032024 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Zájemci podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1006246 Ing. Jaroslav Španihel
2 1005941 Ing. Jacek Wendrinski Ph.D.
3 0005673 Ing. Vladimír Vomáčka
4 0009183 Ing. Pavel Minář
5 0008443 Ing. Luděk Vondrášek
6 0009867 Blanka Krupičková
7 0012085 Ing. Michal Dvořák
8 0005446 Ladislav Novotný
9 0010623 Ing. Jan Rumánek
10 0201897 Ing. Michal Šuhajda
11 0012300 Ing. Tomáš Fibír
12 0014259 Ing. Aleš Mňuk
Seznam náhradníků.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba