Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Životní cyklus staveb z pohledu provozovatele - webinář

Životní cyklus staveb z pohledu provozovatele

Termín konání:
20.06.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Online

Anotace:

Podle zahraničních zdrojů lze v okamžiku předání stavby do užívání korigovat méně než 20 % celoživotních nákladů. Správci budov (facility manažeři) tak musí napravovat to, co investoři, developeři, projektanti a stavitelé podcenili nebo zanedbali.

V rámci semináře se seznámíte s nedostatky, které facility manažeři musí řešit při a po převzetí staveb od dodavatelů, jaké dopady má podcenění provozní fáze užívání v počátečních etapách životního cyklu staveb.

Program:

•             Pár informací na úvod

•             Životní cyklus budov z pohledu uživatele

•             Co je facility management a role správy budov v ní

•             Kvalita budov z pohledu uživatele

•             Kdo jsou facility manažeři (včetně správy staveb)

•             Hlavní nedostatky při přebírání staveb do provozu

•             Nezbytnost včasné systematizace značení

•             Význam dokumentace pro provoz staveb

•             Diskuze

Přednášející:

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Záznam webináře:
ANO
Opožděný start:
ANO
Opožděný start do:
Podklady z přednášky:
ANO
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 20062024 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Zájemci podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Technicky zajišťuje:

Středisko informačních technologií ČKAIT
e-mail: webinare@ckait.cz, tel.: 227 090 333

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Technické informace a požadavky:
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
Datová linka: >1 Mb/s
Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1302110 Ing. Tomáš Kročil
2 0009294 Ing. Jiří Houda
3 0602982 Ing. Radka Škaldová
4 0015320 Ing. Alex Podgornych
5 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
6 0010934 Ing. Iva Suchomelová
7 1006229 Ing. Luboš Věrný
8 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
9 1007494 Ing. Pavel Blažek
10 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
11 0202056 Jiří Aulík
12 0000836 Pavel Jenčík
13 0009541 Ing. Karel Kozel
14 0013731 Ing. Josef Brabec
15 0015057 Ing. arch. Lukáš Skládal
16 0012074 Ing. arch. Michal Pexidr Ph.D.
17 0014985 Ing. arch. Michal Kuřík
18 0014400 Bc. Pavel Čejka
19 0010502 Ing. Jaroslav Jankovský
20 0013390 Ing. Ondřej Machek
21 0013884 Ing. Tomáš Mizera
22 0011572 Ing. Milan Vávra
23 0009926 Ing. Václav Stříbrský
24 0009125 Vladimír Hubač
25 0010598 Josef Vencl
26 0003487 František Čermák
27 0014474 Ing. Dagmar Kubová Ph.D.
28 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
29 0007786 Miloš Calda
30 0014044 Ing. Jan Vecko
31 0501181 Ing. Michal Vojáček
32 0012300 Ing. Tomáš Fibír
33 0014427 Ing. Radek Čížek
34 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
35 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
36 1102643 Vratislav Bajgar
37 0015346 Ing. Přemysl Krejčí
38 0300772 Petr Pařízek
39 1006077 Ing. František Černík
40 0602763 Vít Hynek DiS.
41 0301608 Kristýna Knapová
42 1004319 Ing. Lukáš Kolenovský
43 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
44 0012101 Ing. Ondřej Sobotka
45 1202497 Martin Baše
46 0600389 Petr Bártík
47 3000034 Ing. Oto Sova
48 0014616 Ing. Jiří Švejcar
49 0013482 Ing. Jan Hala
50 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
51 1104392 Eduard Tomanek
52 0402345 Martin Rynda
53 1201660 Pavel Vánský
54 1201746 Ing. Martin Černý
55 0012663 Ing. Martin Kozojed
56 1301839 Martin Polách
57 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
58 0101216 Jiří Urbánek
59 0013029 Ing. Margita Kadeřábková
60 0300921 Ing. Jiří Pražák
61 0602720 Ing. Jan Hejcman
62 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
63 1005680 Ing. Karel Vlček
64 1201898 Ing. Richard Pavlík MBA
65 1302307 Ing. Michal Bureš
66 0301085 Ing. Iva Kocelská Pechoušová
67 0500491 Günter Hanisch
68 0701470 Ing. Otakar Vašák
69 1301844 Ing. Tomáš Macík
70 1000392 Ing. Miloš Černý