Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Životní prostředí a nakládání s odpady

Životní prostředí a nakládání s odpady

 

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POŘÁDANOU

OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

 která se koná

v pondělí dne 1. listopadu 2021

 od 14.30 hod.

v zasedací místnosti v 1. patře budovy

Hradeckého stavebního centra,

Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí

http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source=search.centrum.cz&utm_medium=onebox-2.0

Přednáší

Ing. Stanislav Eminger, CSc.

Vedoucí chemické sekce

EMPLA AG spol. s r. o.

a

Ing. Vladimír Bláha

Hodnotitel odpadů

EMPLA AG spol. s r. o.

 

Stručná anotace

V přednášce budou zmíněny

základní aspekty průmyslové toxikologie a principy stanovení přípustných limitních koncentrací,

povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech a související otázky ohledně recyklace stavebních surovin, včetně asfaltových recyklátů. 

 

Vstup zdarma!

Akce je hodnocena 1 kreditním bodem

 

Termín