Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Životní prostředí a nakládání s odpady - zrušeno

Životní prostředí a nakládání s odpady - zrušeno

 !!!PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA!!!

Pozvánka na přednášku pořádanou OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové Životní prostředí a nakládání s odpady, která se koná v pondělí dne 2. listopadu 2020 od 14.30 hod. v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_sourc… Přednáší Ing. Stanislav Eminger, CSc. Vedoucí chemické sekce EMPLA AG spol. s r. o. a Ing. Vladimír Bláha Hodnotitel odpadů EMPLA AG spol. s r. o. Stručná anotace V přednášce budou zmíněny základní aspekty průmyslové toxikologie a principy stanovení přípustných limitních koncentrací, povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech a související otázky ohledně recyklace stavebních surovin, včetně asfaltových recyklátů. Přednáška je ohodnocena 1 kreditním bodem Vstup pro členy ČKAIT zdarma!

Termín