Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZMĚNA SÍDLA OK ČKAIT ÚSTÍ NAD LABEM

ZMĚNA SÍDLA OK ČKAIT ÚSTÍ NAD LABEM

Oznamujeme, že od 2. srpna 2010 bude sídlo OK ČKAIT Ústí nad Labem v nových prostorách - ve 4. nadzemním podlaží Paláce ZDAR na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem. Jedná se o novou dostavbu na severním okraji náměstí, vedle České spořitelny a pod komplexem Krajského úřadu.
Nová adresa je:
ČKAIT OK
Mírové náměstí 1/1
400 01 Ústí nad Labem

Telefon zůstává stejný

20. 07. 2010