Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpráva o konání VHO OK Jihlava dne 10.1.2018.

Zpráva o konání VHO OK Jihlava dne 10.1.2018.

Ve středu dne 10.1.2018 se konala v Gotickém sále Radnice Jihlava volební valná hromada oblasti Jihlava. Zúčastnily se 104 autorizované osoby, tj. 10,7 % členské základny oblasti. Přítomní byli seznámeni se zprávou o činnosti výboru oblasti za rok 2017, plánem činnosti na rok 2018 a dalšími informace z činnosti ČKAIT a Informačního centra. V příloze najdete zprávy mandátové komise, volební komise a usnesení VHO 2018 oblasti Jihlava.

26. 01. 2018