Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZPRAVODAJ 1/18

ZPRAVODAJ 1/18

ZPRAVODAJ
pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH
POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OBLASTNÍ POBOČKY HK, z.s. ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ HRADEC KRÁLOVÉ
NOVÝM ČLENŮM ČSSI
JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ 2018
ČLENSKÉ POPLATKY ČKAIT 2018
VALNÁ HROMADA ČKAIT HK 2018
 USNESENÍ
 ZPRÁVA PŘEDSEDY OBLASTI PŘEDNESENÁ NA VH 3. 1. 2018
VOLBA PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDY NA JEDNÁNÍ VÝBORU OBLASTI 5. 2. 2018
PODÉL VLTAVY NAHORU A DOLŮ - ODBORNÁ EXKURZE SE ZAMĚŘENÍM NA VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
NÁKLADY STAVEB, CENY PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ
CENA VEŘEJNOSTI SOUTĚŽE INŽENÝRSKÁ KOMORA 2017
POJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÝCH RIZIK
VYHLÁŠKA Č. 503/2006 Sb.
NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB.
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
ZMĚNA POSKYTOVATELE ČSN ONLINE OD 1. 1. 2018
FOTO ODBORNÁ EXKURZE MÍŠEŇ NENÍ JENOM PORCELÁN 7. 12. 2017
POZVÁNKY NA PŘEDNÁŠKY

ROČNÍK 28

ÚNOR
2018

07. 02. 2018